Compozitorul Corneliu Cezar (1937-1997) este un reprezentant important al postmodernismului muzical românesc, situându-se printre creatorii cu tendințe culturale, filozofice și politice de avangardă (numele său este legat de apariția și evoluția curentului spectral românesc, în special pe direcția spectralismului isonic).

Alpa Lyrae

(Solo vocal)

Aum

(Pentru bandă de magnetofon și formație variabilă – 1970)

Flăcări și roți

(Muzică corală)

Rota

(Pentru bandă de magnetofon și formație variabilă – 1977)

Taaroa

(Pentru clarinet și bandă de magnetofon – 1967, poem polinezian în versiunea românească a lui Lucian Blaga )

Ziua fără sfârșit

(Pentru bandă de magnetofon și formație variabilă – 1978)