Alexandru Hrubaru, compozitor și pedagog (1990-2007 – redactor la Cabinetul acustic al Universității de Arte „G. Enescu” din Iași, apoi conferenţiar universitar la disciplina armonie).
A compus muzică corală, muzică instrumentală, muzică ușoară. Autor de lucrări didactice și traduceri.

(pentru cor mixt, pentru voci egale, armonizări)

1. Litanie la Monumentul Calvarului din Aiud (cor mixt cu orchestră)

2. Colind din zona Mureș Turda

3. De-ar fi lumea-n pace

4. Două cântece moldovenești

5. Cinstiți creștini

6. Pe Cristos mi l-a-ngropat

7. Mare minune

8. Moș Crăciun

9. Sus boieri

10. Hristos a înviat I

11. Hristos a înviat II

12. Hristos a înviat III

13. Aici din totdeauna

14. Modele pentru joaca de-a vorbele

15. Numere naturale

16. Studiu exhaustiv pentru trei intervale și două ritmuri

17. Arhimede

18. Pace în țara primăverii

19. Iași iubit, inima noastră

Muzică corală (pentru cor mixt). Înregistrare electronică.

1. Do

2. Do#

3. Re

4. Mi-b

5. Mi

6. Fa

7. Fa#

8. Sol

9. La-b

10. La

11. Si-b

12. Si

Muzică instrumentală. Înregistrări electronice.
Cinci canoane: la secundă, terță, cvartă în oglindă, la cvintă în oglindă, canon augmentat și în oglindă, toate pe tema basului Variațiunilor Goldberg; un Canon în mișcare retrogradă și Două invențiuni la două și trei voci.

1. Canon la secundă

2. Canon la terță

3. Canon la cvartă în oglindă

4. Canon la cvintă în oglindă

5. Canon augmentat

6. Canon în mișcare retrogradă

7. Inverțiune în La la trei voci

8. Inverțiune în Do la două voci

Muzică corală pentru voci egale. Prelucrare după culegerea lui George Breazul.

1. Ia sculați boieri mari – Ardeal

3. Ia sculați, boieri mari – Ardeal

5. Sculați, sculați, boieri mari – Bucovina

7. Ia sculați, boieri, sculați – Muntenia

9. Astă seară-i seară mare – Dobrogea

11. Coborât-a coborât – Ardeal

13. Mare minune – Muntenia

15. Maria se preumblă – Muntenia

17. Noi umblăm și colindăm – Basarabia

19. Sculați, sculați, boieri mari – Bucovina

21. Sus, boieri, nu mai dormiți – Dobrogea

23. Sculați, sculați, boieri mari – Basarabia

25. Sculați, sculați, boieri mari – Moldova

27. Veselește-te, Domn bunu – Ardeal

29. Sculați, sculați, boieri mari – Basarabia

31. Noi umblăm și colindăm – Moldova

2. Ia-n sculați, boieri, sculați

4. Ce seară mi-i astă seară – Ardeal

6. Sculați, sculați, boieri mari – Bucovina

8. Sculați, sculați, boieri mari – Bucovina

10. Coborât-a coborât – Ardeal

12. Sculați, sculați, boieri mari – Basarabia

14. Sus, boieri, numai dormiți – Ardeal

16. Sculați, sculați, boieri mari – Basarabia

18. Și-am plecat să colindăm

20. Maria se preumblă – Moldova

22. Sculați, sculați, boieri mari – Banat

24. Sculați, sculați, boieri mari – Muntenia

26. Sculați, sculați, boieri mari – Moldova

28. Sculați, sculați, boieri mari – Bucovina

30. Sculați, sculați, boieri mari – Basarabia

32. Ia sculați, boieri, sculați – Ardeal