Muzicolog

Născută pe 2 decembrie 1950, în București

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

1965-1969 – Liceul de Muzică nr.1 din Bucureşti, unde studiază pianul cu Florino Delatolla, perfecţionându-se în paralel cu Dan Mizrahi (pian), Lucia Anghel şi Cecilia Dumitriu Mizrahi (canto);

1969-1973 – Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, Secţia Teoretică, specializarea Muzicologie, având ca profesori pe Ovidiu Varga (muzicologie), Grigore Constantinescu (critică muzicală), Dumitru Bughici (compoziţie), Constantin Bugeanu şi D. D. Stancu (dirijat orchestră, respectiv – cor academic), Gh. Ciobanu şi Sebastian Barbu-Bucur (muzică bizantină), Aurel Stroe (teoria instrumentelor şi orchestraţie), Liviu Comes (contrapunct), Florian Eftimescu (armonie), Grete Gabriel Ionescu (pian), Emilia Comişel (folclor muzical), Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii româneşti şi conducătorul tezei de licenţă).

Doctor în muzicologie al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1998) cu teza Repere în neoclasicismul muzical românesc (teză condusă de prof. dr. Octavian Lazăr Cosma).

Masterat în Studii Culturale Ebraice la Universitatea din Bucureşti (1999 – 2001) disertatie condusă de acad. prof. dr. Dan Horia Mazilu – feb 2001 cu tema „Argumente privind diversitatea şi permanenţa simbolismului CASEI la nivelul oglindirii BEIT-BAIT; Transgresie din paleosinaitic în scrierile sfinte”.

Profesor de pian la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 2 din Bucureşti (1973 – 1990), lector, apoi conferenţiar la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti (1990 – 2000), profesor asociat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere (1999 – 2002), decan (conferenţiar, apoi profesor) la Facultatea de Muzică a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti (din 2000), director al redacţiei muzicale la Televiziunea România de Mâine (2002), realizator (colaborator) la Televiziunea România de Mâine (din 2002).

– membră fondatoare a cenaclului tinerilor muzicologi „George Breazul”;
– membru fondator al Fundaţiei „Melos”;
– membră fondatoare la „Jeunesses Musicales” România;
– membră a Colegiului Criticilor şi Realizatorilor Muzicali „Mihail Jora”;
– membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (ISCM);
– membră ARFA (Asociaţia Română a Femeilor în Artă).

Participă la sesiuni şi cercuri ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice în cadrul facultăţii sau la nivel naţional. Formată în spiritul muzicologiei practicate de Octavian Lazăr Cosma, s-a preocupat de reevaluarea creaţiei româneşti din secolele XIX şi XX, cu accent pe analiza opusurilor muzicale, ca şi pe interdisciplinaritate cu extensii în zona sociologică, paleografie, analiză intertextuală sau sfera corespondenţelor cu literatura, matematica ori filosofia.

A participat la conferinţe, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane naţionale şi internaţionale, în domeniile muzical, istoric sau literar (George Enescu – 1984, Universitatea Naţională de Muzică – 1991 – 2000) Universitatea Spiru Haret ( 2001, 2001, 2003, 2004), Universitatea din Bucureşti (2000, 2001, 2002, 2003), Aula Palatului Cantacuzino, al analizei intertextuale sau al aspectelor psiho-sociale – Universitatea Spiru Haret (2002, 2003) precum şi al studiilor culturale ebraice cu lucrări publicate, atât în ţară cât şi peste hotare – Montpellier (2000), Bucureşti (2001, 2002, 2003); preşedintă de comisie de doctorat (Paris – Ecole de Hautes Etudes en sciences sociales – 2002). A iniţiat şi realizat cicluri de emisiuni de televiziune (Portret în sunet, Cu şi despre muzică, Urmaşi ai lui Grigoraşi Dinicu, Oaspeţi la TvRM, Maeştri ai culturii româneşti – în colaborare cu Valeriu Râpeanu etc.

A scris articole, recenzii, cronici, în revistele Muzica, Actualitatea muzicală, Melos, Scânteia Tineretului, Flacăra, România literară, Opinia Naţională, studii şi coordonare ştiinţifică la Studii de Muzicologie ( vol X, XIV, XVI), redactare de caiet-program la Festivalul Internaţional Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi – Bucureşti 23-30 mai 1992, 1996, articole în caietele-program ale SIMN 1992 – 2004), Zilele muzicii Contemporane – Bacău (1994 – 1998), Întâlnirile Muzicii noi – Brăila (2000) etc.

Premii naţionale de Critica şi Teoria artei – Sibiu – 1973; Bucureşti, Scânteia Tineretului, Supliment Literar Artistic – 1981 şi de Muzicologie – Premiul UCMR – 1980.

Premiu internaţional (în colectiv) al Fundaţiei Goldstein Goren pentru studiul publicat în volumul 3 de Studia Hebraica, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 2004.

PUBLICAȚII (selectiv):

IOAN SCARLATESCU. Un nume la început de secol, Bucureşti, Editura Muzicală, 1976
GEORGE STEPHĂNESCU, Bucureşti, Editura Muzicală, 1980

REPERE ÎN NEOCLASICISMUL MUZICAL ROMÂNESC, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2000 (ed. I)
REPERE ÎN NEOCLASICISMUL MUZICAL ROMÂNESC, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004 (ed. II)
NEOCLASICISM MUZICAL ROMÂNESC, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001 (ed. I)
NEOCLASICISM MUZICAL ROMÂNESC, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005 (ed. II)

Volumul XIV Studii de muzicologie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1979

Sinteze – vol I, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002 (235p )
Sinteze – vol II, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002 (252p)
Caiet – Program – Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, Bucureşti, 23-30 mai 1992 (96p)
Caiet – Program – Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi, Bucureşti, 23-30 mai 1996 (128p)
Cuvânt înainte – Ghilaş, Victor – DIMITRIE CANTEMIR în istoria culturii muzicale, Chişinău, Editura Epigraf, 2004, p.7-8
Argument – Petru Stoianov – Cuvinte şi strigături, suită pentru cor mixt a cappella şi solişti, versuri: Nichita Stănescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 2003, p.5-14
Argument – Petru Stoianov – Ţara în toamnă, triptic pentru cor mixt a cappella şi solişti, versuri: Marius Robescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 2003, p.5-10
Argument – Petru Stoianov – Slavă Ţie, Doamne, poem pentru cor mixt a cappella şi solişti, Bucureşti, Editura Muzicală, 2003, p.5-8
Prezentare C.D. Petru Stoianov – Et in Hiperboreea ego…., Thalassa recording

„Membră a colectivului de elaborare – DICŢIONAR DE TERMENI MUZICALI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
MAPPING OPPORTUNITIES FOR CULTURAL COOPERATION. A short guide to the Romanian cultural sector today, Bucureşti, Ecumest, Romanian Cultural Institute, 2004armonica (versiune de concert)

1. STUDII DE MUZICOLOGIE, Editura Muzicală:
Mioriţa în creaţia a trei compozitori contemporani: Paul Constantinescu, Anatol Vieru şi Sigismund Toduţă – vol X, 1974
Creaţia corală a lui Doru Popovici – vol XVI, 1981

2. MUZICA, Bucureşti:
Uvertură Naţională de George Stephănescu. În Muzica, Buc, an XXVII, nr. 3 (294), martie 1977
Myriam Marbe – De aducere aminte. În Muzica, Buc, an XXVII, nr. 4 (295), aprilie 1977
Dinamica ciclului variaţional în „Evenimente 1907” de Tiberiu Olah. În Muzica, Buc, an XXVII, nr. 5 (296), mai 1977
Tiberiu Olah (I). În Muzica, Buc, an XXVIII, nr. 2 (305), 1978
Tiberiu Olah (II). În Muzica, Buc, an XXVIII, nr. 3 (306), 1978
Variaţiuni simfonice pentru pian şi orchestră de Mircea Chiriac. În Muzica, buc, an XXX, nr.12 (331), decembrie 1980
Ars Poetica de Mircea Chiriac. În Muzica, Buc. an XXXII, nr. 10 (337), octombrie, 1982
Vinicius Grefiens. În Muzica, Buc, an XXXVII, nr. 2 (413), februarie 1987
Imnele ţării în ipostaze oratoriale. În Muzica, Buc, an XXXVII, nr. 7 (418), iulie 1987
Vocal-simfonicul. Teritoriu al valenţelor umaniste. În Muzica, Buc, an XXXIV (437), februarie 1989
Mitul dac despre Zamolxe în concepţia dramaturgică a lui Liviu Glodeanu. În Muzica, Bucureşti, nr. 1,1990
Creaţia de muzică uşoară a compozitorului Laurenţiu Profeta, În Muzica, serie nouă, an III, 1992, nr. 2 (în colaborare cu Petru Stoianov)
Posibile interpretări ale sferei sonore în Genesis. În Muzica, Bucureşti, nr. 4, 1998
Liviu Comes. În Muzica, Bucureşti, nr. 3, 1999

3. VOLUME
Despre sculptarea Sunetului prin Tăcere şi a Tăcerii prin Sunet în „Concertul pentru violoncel şi orchestră de Anatol Vieru”. În Simpozion de muzicologie „Anatol Vieru” – 1999, Bucureşti, Editura Muzicală, 2001 (în colaborare cu Petru Stoianov)

Note privind gândirea neoclasică a lui Marcel Mihalovici. În Centenar Marcel Mihalovici – Bucureşti, Editura Muzicală, 2001

Dinamics of the Jewish themes approach in Romanian musical creation. În Studia hebraica, nr.1, 2001, Bucureşti, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din Bucureşti

Ivela ( în colaborare cu Ioana Stoianov). În Studia hebraica, nr.2, 2002, Bucureşti, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din Bucureşti

Simbolic approaches of the Alef-Beit opposition and complementarity in a structuralist analysis; duality as a basis of man’s thought (în colaborare cu Ioana Stoianov). În Studia hebraica, nr.3, 2003, Bucureşti, The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies, Universitatea din Bucureşti (premiu internaţional al Fundaţiei Goldstein Goren – pentru toate studiile cuprinse în volum)

Un cas particulier de l’elite juive de Roumanie: le compositeur Filip Lazar, representant du dialogue juseo-roumain pendant les premiers decennies du XXe siecle (1913 . 1936). În Permanences et ruptures dans l’histoire des juifs de Roumanie (XIXe – XXe siecles), Universite Montpellier III, 2004

1. Istoria Muzicii Româneşti (în colaborare cu Petru Stoianov) – În Sinteze III, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005
2. Curs de istoria culturii muzicale ebraice
 (manuscris)
Curs elaborat în cadrul centrului de Studii Ebraice – Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti (1998 – 1999)

MUZICA:
Emil Simon – Li Mingqiang, nr. 10 (349), 1981
Omagiu lui Bacovia, nr. 1-2 (352-353), 1982
Simfonia I de Ulpiu Vlad, nr. 6 (357), iunie 1982
Recitaluri, nr. 4 (380), aprilie 1984
Gala laureaţilor, nr. 6 (381), 1984
Din concertele Filarmonicii „George Enescu”, nr. 7 (382), 1984
La Opera Română, nr. 8 (431), 1988

ACTUALITATEA MUZICALĂ:
Trei minute cu…Monica Anghel, Ileana Şipoteanu – nr. 43 (II), 1991
Cu şi despre Cătălin Târcolea – nr. 41 (II), 1991
Despărţiri. Vasile Vasilache jr. – nr. 41 (II), 1991

ATENEU:
Critica criticii muzicale – În Ateneu, Bacău, an 21, nr. 4 (73), aprilie 1984

TRIBUNA:
Sub cupola Ateneului – Tribuna, Cluj, an XXV, nr. 40 (1293), octombrie, 1981

MELOS:
LOUIS şi Sidney: o trompetă şi un saxofon – nr.2 (23), 1992
Hit Parade x 6 – nr.2 (23), 1992
Hit Parade x 3 – nr.3 (36), 1993
Hit Parade x 4 – nr.4 (37), 1993
Hit Parade x 3 – nr. 1 (34), 1993
Hit Parade x 5 – nr. 3 (24), 1992
Hit Parade x 13 – nr 4 (24), 1992
Jelly Roll – nr, 4 (25), 1992
Cei doi K.O. – nr. 4 (25), 1992
Hit Parade x 5 – nr. 11 (32), 1992
Când ştii să opreşti clipa… – nr. 1 (serie nouă), ianuarie 1999
Lecţia de muzică – nr. 2, martie 1999
Arta recunoştinţei – nr. 2, martie 1999
Mai bogaţi cu încă o împlinire – nr. 3, mai 1999
Starea componisticii în România (I) – nr. 3, mai 1999
Starea componisticii în România (II) – nr. 4, iulie 1999
Starea componisticii în România (III) – nr. 5, septembrie 1999
Starea componisticii în România – concluzii – nr. 6, noiembrie 1999
Sonata da camera în recitiri – nr. 1-3, ianuarie- martie, 1999

ROMÂNIA LITERARĂ:
Crăiasa Zăpezii de Liana Alexandra – an XII, nr. 42, 16 oct. 1980
Căsătoria secretă de Cimarosa – an XII, nr. 50, 11 dec. 1980
Tannhauser – an XIV, nr. 7, 12 fev. 1981
Pe micul ecran – an XIV, nr. 24, 11 iun. 1981
La Opera Română – an XIV, nr. 40, 1 oct. 1981
Hyperion – an XV, nr. 7, 11 fev. 1982
Cu Orfeu prin secole – an XV, nr. 11, 11 mart, 1982
Seară spaniolă de balet – an XVII nr. 17, 26 apr. 1984
Lumea de pe lună – an XVII nr. 24, 14 iun. 1984

FLACĂRA:
Aşezământ Enescu – an XXIX, nr. 24 (1305), 12 iunie 1980
Concert Anatol Vieru – an XXIX, nr. 31 (1312), 13 iulie 1980

CONTEMPORANUL:
Consonanţa compozitorului cu dirijorul – nr. 42 (2083), 17 oct. 1986

SCÂNTEIA TINERETULUI:
În prim plan – muzica uşoară – an XXXVI, seria II, nr. 9821, 20 dec, 1980
În studioul de concerte al Radioteleviziunii – an XXXVII, seria II, nr. 9840, 14 ian. 1981
Falsuri sub etichete folclorice – an XXXVII, seria II, nr. 9757, 7 oct. 1980
Ritmurile operetei – an XXXVII, seria II, nr. 9869, 17 fev. 1981
Încă o dată despre lipsa de unitate – an XXXVII, seria II, nr. 9894, 18 mart. 1981
Veşti tinere de la Ateneul Român – an XXXVII, seria II, nr. 9882, 4 mart.1981
Centenar Enescu – an XXXVII, seria II, nr. 9971, 17 iunie 1981
Centenar Enescu – A cânta cu sufletul peisajul românesc – an XXXVII, seria II, nr.9995, 15 iulie 1981
Ipostazele personalităţii – an XXXVII, seria II, nr.10055, 24 sept. 1981
Al XI-lea Festival Internaţional „George Enescu” – Muzica – limbaj universal – an XXXVIII, seria II, nr. 10052, 21 sept. 1981
Tineri mesageri de prestigiu ai României – an XLI, seria II, nr. 11435, 20 nov. 1985
Festivalul Internaţional „George Enescu” – oglindă a unui anotimp de pace – an XLI, seria II, nr. 11299, 27 nov. 1985
Cvartetul „Voces” – an XVI, seria II, nr. 11371, 20 dec. 1985
Cartea muzicală şi cititorii săi – an XLII, seria II, nr. 11440, 13 mart. 1986

SUPLIMENT LITERAR-ARTISTIC:
Ascensiunea unei compozitoare – an I, nr. 15, 27 dec.1981
Cantautorii – an II, nr. 17, 17 ian. 1982
Sonata de-a lungul anilor – an IV, nr. 19 (137), 6 mai 1984
De la partitură la interpret. La cumpăna gestului – an IV, nr.21 (139), 20 mai 1984
De la partitură la interpret. Tineri pianişti – an IV, nr. 18 (136), 29 apr. 1984
De la partitură la interpret. Seară Beethoven – an IV, nr. 26 (144), 24 iun. 1984
La întâlnirea cu muzica – an IV, nr. 38 (56), 16 sept. 1984
Panoramic cameral – an IV, nr. 39 (157), 23 sept. 1984
Dialog peste secole. Musica antiqua – an IV, nr. 40 (158), 30 sept. 1984
Gong la Operă – nr. IV, nr. 41 (159), 17 oct. 1984
Festivalul cântecului ostăşesc – an IV, nr. 44 (162), 28 0ct. 1984
Cantata „Suflet de ţară” de Theodor Drăgulescu – an IV, nr. 45 (163), 4 nov. 1984
Voi capitale ale muzicii româneşti – an IV, nr. 47 (165), 18 nov, 1984
Ovidiu Bălan la Filarmonică – an IV, nr. 51 (169), 16 dec. 1984
Panoramic cameral – Formaţia „Contemporan” – an IV, nr. 1 (172), 6 ian. 1985
Cartea muzicală şi cititorii săi – an XL, seria II, nr. 11440, 13 mart. 1986
Despre un verb şi valenţele lui contemporane: A ZICE, Almanah Scânteia Tineretului, 1981, p. 53 – 56

LUCEAFĂRUL BULGAR
Din file de jurnal muzical – anul X, nr. 15 (120), 1999

OPINIA NAŢIONALĂ
Deschiderea noului an de învăţământ la Universitatea Spiru Haret, nr.291, 9 octombrie 2000, p.3
Un miraj perpetuu: TEATRO ALLA SCALA, nr. 312, 17 septembrie 2001, p.8
Adunarea festivă de la Palatul Sporturilor şi Culturii din capitală: deschiderea anului de învăţământ 2001, nr.313-314, 8 octombrie 2001, p.5
Muzicieni şi profesori cu vocaţie, har şi bună pregătire, nr.315, 15 octombrie 2001, p.4
Cântece ale Unirii, nr.321, 1 decembrie 2001, p.4
Echipa fantastică, nr.324, 21 ianuarie 2002, p.2
O preocupare de prim ordin: pregãtirea pentru examenul de licenþã, nr.328, 4 martie 2002, p.3
Împărtăşind gândul cel bun, zicem şi colindăm, nr.350, 16 decembrie 2002, p.8
La aniversarea lui Ciprian Porumbescu: Un zvon de cântec, o vioară…, nr.357, 17 martie 2003, p.1
Sunetul muzicii şi semnificaţia unui concert de excepţie, nr.362, 2 iunie 2003, p.8
Un ideal al şcolii muzicale româneşti (în colaborare cu prof. univ. dr. Dr. H.C. Victor Giuleanu), nr.378-379, 15 decembrie 2003, p.2
Cu şi …despre muzică, la facultate şi la TvRM şi nu numai…, nr.388, 1 martie 2004, p.1 şi p.4
O notabilă prezenţă feminină la Facultatea de Muzică, nr.389, 8 martie, 2004 p.8
Laudatio în onoarea domnului profesor doctor docent VICTOR GIULEANU , nr.403, 22 noiembrie 2004, p.1 şi 8
În scăpărări de stea, colinda…, nr.407, 20 decembrie 2004, p.8

VITRALIU
Zilele muzicii contemporane, nr.2/1993, Bacău, p.3

MERIDIAN
Gânduri despre Templul Muzicii, Bucureşti, 1993, p.13

TURISM şi AFACERI.
TOURISM & BUSINESS – Laudatio pentru magistru, Bucureşti, nr.59, nov. 2004, p.8

MANUSCRISE ACHIZIŢIONATE DE BIROUL DE MUZICOLOGIE AL U.C.M.R.
Opera română din Bucureşti – 2 volume
Teritoriul sonor în basmul românesc
Creaţia lui Laurenţiu Profeta
Compozitorul Anton Şuteu
Dumitru Capoianu – concepţia asupra oratoriului
Zamolxe de Liviu Glodeanu
Viola în creaţia lui Myriam Marbe
Muzică uşoară românească românească pe versuri de poeţi
Vinicius Grefiens
Cantate de Doru Popovici
Concertele lui Filip Lazăr
Sabin Drăgoi
Zeno Vancea
Monografia Liviu Comes
Repere arhitectonice în vocal-simfonicul contemporan: note asupra oratoriului şi cantatei

Alte studii (prezentate în comunicări ştiinţifice) – selectiv:
Dimensiunea sonoră în PENTATEUCH – în curs de elaborare
Note asupra unui verset biblic şi posibilele sale corespondenţe muzicale
În alt fel despre numărul care circumscrie litera care circumscrie sunetul
Dialogul interetnic româno-evreu şi dimensiunea lui cultural-muzicală: Mihail Jora şi Filip Lazăr
Corespondenţe cifrico-armonice în Torah
Concertele lui Filip Lazăr
Personalitatea lui Marcel Mihalovici
Despre variaţiunea continuă în concepţia lui George Enescu
Dinamica ciclului variaţional în „Evenimente 1907” de Tiberiu Olah
Ipostaze oratoriale ale ideii de patrie
Oratoriul „Un pământ numit România” de Liviu Glodeanu
Opera „Zamolxe” de Liviu Glodeanu

CAIETE- PROGRAM (Publicaţii)
SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII NOI (selectiv)
Redactare – caiet-program – ed. II, an 1992
Petru Stoianov – biografie; Proportions pour Emphasis – ed. III, 1993
Petru Stoianov – biografie; Hiperboreeana – ed. IV, 1994
Petru Stoianov – biografie; Pe un cadran solar II – ed. V,1995
Redactare – caiet-program – ed. VI, an 1996
Petru Stoianov – biografie; Cuvinte şi strigături – ed. VI, 1996
Petru Stoianov – biografie; „2+1+1” – ed. VII, 1997
Petru Stoianov ; Proporţii 2 – ed. VIII, 1998
Petru Stoianov; HaOr – ed. IX, 1999
Ioana Stoianov – biografie – ed. IX, 1999
Petru Stoianov – biografie; Noduri şi semne – ed. XI, 2002
Petru Stoianov – biografie; Proporþii 2 – ed. 13, 2003
Petru Stoianov – biografie; Trio pentru Contraste – ed. XIV, 2003

Silvestru, Valentin – Colocviul de critica şi teoria artei – În „Amfiteatru”, Bucureşti, an VIII, nr.5 (89), mai 1973
Simelia Bron – Pietre pentru templul muzicii – În „Amfiteatru”, Bucureşti, an VIII, nr. 6, (90), iunie, 1973
Tomescu, Vasile – Tineri muzicologi în colocviu – În „Contemporanul”, Bucureşti, nr. 22 (1385), 25 mai 1973
Catrina, Constantin – Să ne cunoaştem compozitorii înaintaşi – Cuvântul nou, Sfântu Gheorghe, nr. 1438, 1 nov., 1976
Sava, Iosif – Vartolomei, Luminiţa – Dicţionar de Muzică, Bucureşti, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979
Colocviul „Evocarea istorică în creaţia muzicală contemporană” – Flacăra Iaşului, Iaşi, an XXXVI, nr. 10457, 18 mai 1980
Cosma, Viorel – Festivalul muzicii româneşti de la Iaşi – În România liberă, an XXXVIII, nr. 11065, 26 mai 1980
Creţu, Viorel – Cartea muzicală – În România Literară, Bucureşti, an XIV, nr. 50, dec. 1981
Semnalăm – În Scânteia Tineretului, Bucureşti, an XXXVII, seria II, nr. 10040, 7 sept. 1981
Popovici, Doru – Monografia „George Stephănescu” – Săptămâna, serie nouă, nr. 567, 16 oct. 1081
Xxx – Premiile Uniunii Compozitorilor – În Săptămâna, Bucureşti, nr. 577, 225 dec. 1981
Xx – Semnalăm – În Scânteia Tineretului, Bucureşti, an XXXVII, seria II, nr. 10040, 7 sept. 1981
Tartler, Grete – „George Stephănescu” – În „Tribuna”, Cluj, an XXVI, 28 febr. 1982
Tartler, Grete – Experimentarea forţei interioare – În „România Literară”, Bucureşti, an XVI, nr. 40, 6 oct. 1983
Lorinţiu Cleopatra – Mică antologie a artei tinere – În Suplimentul Literar Artistic, an V, nr. 27 (198), 7 iulie 1985
Marinescu, Mihaela – „Ioan Scarlatescu. Un nume la început de secol” de Carmen Antoaneta Stoianov – În Muzica, Bucureşti, an XXVI, nr. 9(288), sept. 1986
Oţeanu, Smaranda – Argumentele muzicii, ale talentului – Scânteia, 14 august, 1986
Sava, Iosif – Vartolomei, Luminiţa – Muzică şi muzicieni – 1992
Xxx – Comunicatul Senatului Universităţii Spiru Haret. În Opinia Naţională, nr. 317, 29 octombrie 2001, p. 3
Xxx – Noutăţi editoriale lansate la Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură: Carmen Stoianov, Neoclasicism muzical românesc, secolul XX. În Opinia Naţională, Bucureşti, nr. 322, 17 decembrie 2001, p. 5
Xxx – Deschiderea anului de învăţământ 2001, Opinia Naţională, Bucureşti, nr. 319-320, 19 noiembrie 2001, p. 15
Cosma, Viorel – Muzicieni din România. Lexicon – vol. 5, Bucureşti, Editura Muzicală, 2002
Deac, Adela – Distincţii binemeritate, În Opinia Naţională, Bucureşti, nr. 332, 1 aprilie 2002, p. 3
Pinghiriac, Georgeta – Simboluri estetice ale vocii de soprană, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Muzică, 2002
Xxx – Cultura la TvRM, În Opinia Naţională, nr.337, 20 mai 2002,
Xxx – Celebra soprană Silvia Voinea la TvRM. În Opinia Naţională nr. 335, 22 aprilie 2002, p. 6
Cosma, Viorel – Muzicieni din România. Lexicon – vol. VI, Bucureşti, Editura Muzicală, 2003
Deac, Adela – Expresie a calităţii învăţământului, sinteză a spiritului creator. În Opinia naţională, Bucureşti, nr. 375 – 376, 17-24 noiembrie 2003
Giuleanu, Victor – Cuvântul sărbătoritului. În Opinia Naţională, Bucureşti, nr. 403, 22 noiembrie 2004, p. 8
Lerescu, Sorin – Romanian Section. În New Music – World Magazine, Koln, nr.4, nov. 2004, p. 83
Pinghiriac, Emil – Mirabila voce de bariton, Bucureşti, Editura Muzicală, 2004
Vasile, Vasile – De la muzica firii şi a sufletului la muzica sferelor, Bucureşti, Editura Petrion