Compozitor

BIOGRAFIA ARTISTICĂ

Studiile muzicale le-a început la Lic. Muzică „DINU LIPATTI” din Bucureşti (1966-1970) cu Cecilia Manta (pian), Constantin A. Ionescu (teorie-solfegiu), continuându-le la Cons. Bucureşti (1970-1974) cu Aurel Stroe şi Tiberiu Olah (compoziţie), Victor Iusceanu (teorie-solfegiu), Alexandru Paşcanu (armonie), Liviu Comes (contrapunct), Ştefan Niculescu (forme muzicale), Nicolae Beloiu (orchestraţie), Constantin Bugeanu (dirijat), Ovidiu Varga şi Octavian Lazăr Cosma (istoria muzicii), Emilia Comişel (folclor), Lavinia Coman (pian). A întreprins un stagiu de documentare la ACADEMIA NATIONALE SANTA CECILIA din Roma (1982). Este doctor în muzicologie.

Profesor de armonie, contrapunct şi estetică la Lic. Artă „GEORGE ENESCU” din Buucreşti (1974-1990), lector (1990-1992), conferenţiar (1992-1997) şi profesor (din 1997) la Cons. Bucureşti, vicepreşedinte (1990) şi preşedinte (din 1992) al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. A susţinut comunicări ştiinţifice, referate, conferinţe, emisiuni de radio şi televiziune. A fost distins cu premiile Uniunii Compozitorilor (1979, 1981, 1982, 1987, 1989) şi premiul Academiei Române (1988), precumşi premiul de compoziţie WORLD MUSIC CELEBRATION din Louisville (SUA). A semnat articole, studii, cronici, în MUZICA, ACTUALITATEA MUZICALĂ, CONTEMPORANUL etc. A întreprins călătorii de documentare în Cehoslovacia, SUA, Franţa, Anglia, Italia, Rusia, Ungaria, Germania.

CREAȚIA:

REVOLUŢIA (1993), operă într-un act, libretul de Adrian Iorgulescu după piesa CONU’ LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA de Ion Luca Caragiale, prem. Bucureşti, 30 III 1997, Opera Română, Răzvan Cernat.

RĂSCRUCE DE TIMP (1974), cantată pentru cor mixt şi orchestră, versuri de Adrian Iorgulescu, p.a. Bucureşti, V 1975, Corul şi Orch. Cons., Cristian Mandeal; MOŞII (1978), cantată pentru cor mixt şi orcheastră, textul de Ion Luca Caragiale, p.a. Bucureşti, 30 X 1981, Fil., Mircea Basarab.

SIMFONIA NR. 1 „NEBĂNUITELE TREPTE” (1975), p.a. Bucureşti, 10 XI 1978, Fil., Mircea Basarab; DIVERTISMENT PENTRU ORCHESTRĂ DE COARDE (1978), p.a. Târgu Mureş, 6 IV 1979, Fil., Cristian Mandeal; IPOSTAZE I (1977), concert pentru pian şi orcheastră, p.a. Oradea, IV 1978, Fil., Erwin Acel. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1983; IPOSTAZE II (1978), concert pentru clarinet, coarde şi percuţie, p.a. Ploieşti, 12 V 1983, Fil., Cristian Brâncuşi; SIMFONIA NR. 2 (1980), p.a. Cluj, 3 III 1982, Fil., Cristian Mandeal; IPOSTAZE III (1980, rev. 1993), concert pentru violoncel, suflători şi percuţie; IPOSTAZE IV (1984), concert pentru trei grupe de percuţie (ST – ECE 02442); SIMFONIA NR. 3 (1988); SEMNALE (1993), piesă pentru orchestră mare, p.a. Bucureşti, 10 XI 1995, Fil., Cristian Mandeal.

EMISIA CONTINUĂ (1984), regia Dinu Tănase.

SONATINA PENTRU PIAN (1972); SONATA PENTRU DOUĂ PIANE (1973); IMPROVIZAŢIE PENTRU VIOLONCEL (1975); PATRU INSCRIPŢII SONORE PENTRU PIAN (1976). Bucureşti, Edit. Muzicală, 1979; MELOPEE (1976), trio pentru vioară, violă şi violoncel; VARIAŢIUNI PENTRU DOUĂ CVINTETE DE SUFLĂTORI ŞI COARDE (1976); CVARTET DE COARDE NR. 1 (1975, rev. 1996); MINIATURĂ PENTRU FLAUT ŞI PIAN (1984); ALTERNANŢE (1985), pentru clarinet, pian, percuţie, vioară, violoncel şi bandă magnetică; SONATINA PENTRU 2 PIANE (1985); CVARTET DE COARDE NR. 2 (1983); CVARTET DE COARDE NR. 3 (1983); CVARTET DE COARDE NR. 4 (1984); DIALOGURI (1991), vioară şi pian; ANTIFONIA (1998), pentru percuţie solo.

PATRIE (1971), cor mixt, versuri de Ioan Alexandru; DUPĂ MELCI (1975), soprană, cor mixt şi percuţie, versuri de Ion Barbu; DOUĂ PASTELURI (1981), cor pe voci egale pentru copii, versuri de Tudor Arghezi, în: CÂNTAŢI CU NOI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1980; TINEREŢE (1981), cor pe voci egale pentru copii, versuri de Adrian Iorgulescu, în: CÂNTAŢI CU NOI. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1984; STRIGĂTURI, cor de femei (1992) şi cor mixt (1994), versuri populare.

CÂNTECELE STIHUITORULUI (1974), soprană şi pian, versuri de Lucian Blaga (Cuprinde: CÂNTEC ÎNAINTE DE A ADORMI; CÂNTECUL AŞTEPTĂRII; CÂNTECUL OBÂRŞIEI; CÂNTECUL SOMNULUI; CÂNTECUL VÂRSTELOR; SUB STELE); MEMENTO (1980), şase lieduri pentru voce, percuţie şi bandă magnetică, versuri de Frederico Garcia Lorca (Cuprinde: PRIZONIERA; ŢIPĂTUL; TĂCEREA; LA URECHEA UNEI FETE; CÂNTEC CU MIŞCARE; MEMENTO) (Electrecord); DESPRE NOI (1984), şase cântece de dragoste pentru alto şi violoncel, versuri de Adrian Iorgulescu (Cuprinde: UN JOC; VIZIUNE; URME; PASTORALA; MARŞ FORŢAT; DESPRE NOI).

DESPRE TIMP ŞI ATEMPORALITATE ÎN MUZICĂ, în: MUZICA, Bucureşti, 37, nr. 6, 1987; TIMPUL MUZICAL. MATERIE ŞI METAFORĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1988; TIMPUL ŞI COMUNICAREA MUZICALĂ. Bucureşti, Edit. Muzicală, 1991.

ESTETICA. Manual pentru cls. a XII-a a Lic. de Artă (în colaborare cu Gheorghe Stroia şi Doina Stoian). Bucureşti, Edit. Didac.Pedag., 1978