4CH – Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage este un proiect european derulat pe o perioadă de trei ani, din 2021 până în 2023. 

Prin colaborarea a 19 organizații europene, acest proiect și-a propus să stabilească cadrul metodologic, procedural și organizatoric în care poate apărea și funcționa un Centru de Competențe în domeniul patrimoniului cultural digital.

Odată creat, acest Centru de Competențe va fi capabil să lucreze cu o rețea de instituții culturale organizate la nivel național, regional și local, asigurându-le asistență, consiliere și alte servicii axate pe conservarea și protejarea monumentelor și siturilor istorice.

Organizațiile implicate în acest proiect sunt diverse, incluzând instituții de referință din mediul academic, industrie, IMM-uri și centre de cercetare, cu tipuri de expertiză complementare și o acoperire geografică semnificativă la nivel european.

Institutul Național al Patrimoniului, prin Direcția de Patrimoniu Digital, este unul din partenerii proiectului, al cărui coordonator este Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) din Italia. Împreună cu partenerii din proiect, INP a contribuit la realizarea unor studii precum cele pe marginea riscurilor la care este expus patrimonial cultural de orice tip, a planurilor de data management sau a cadrului de funcționare a Centrului de Competențe.

Obiectivele proiectului

  • Stabilirea cadrului metodologic pentru Centrul de Competență cu accent pe digitalizarea avansată pentru protejarea și conservarea monumentelor și siturilor
  • Proiectarea și implementarea unei platforme pentru Centrul de Competență care să sprijine colaborarea între instituțiile europene în domeniul patrimoniului
  • Creșterea și îmbunătățirea digitizării patrimoniului cultural pentru a sprijini conservarea acestuia
  • Dezvoltarea celor mai bune practici pentru a utiliza pe deplin datele despre patrimoniul cultural în beneficiul sectorului patrimoniului cultural și în alte domenii
  • Definirea condițiilor operaționale, financiare și legale pentru crearea Centrului de Competențe

SUM – Save the Ukraine Monuments (Salvați Monumentele Ucrainei)

Odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia, riscul la care este supus patrimoniul cultural în caz de conflict armat a devenit din nou subiectul zilei. Partenerii din proiectul 4CH au avut o reație rapidă, contactând autoritățile ucrainiene și creând, cu sprijinul Comisiei Europene, o platformă de stocare a tuturor datelor digitale relevante pentru patrimoniul cultural. 

Un grup operativ a fost creat în acest sens în primăvara anului 2022, profesorul Franco Niccolucci, Director al VAST-LAB, ocupându-se de organizare, beneficiind de sprijinul Comisiei Europene, Ambasadei Ucrainei în Italia și Ministerului Cercetării din Italia, precum și a numeroșilor miniștri ucraineni implicați în domeniul patrimoniului cultural, al digitalizării și cercetării. 

Pe 3 martie 2022 au început primele transferuri de date, sprijinite de un sistem de securitate și o procedură de încărcare robustă. INFN (Institutul Național Italian de Fizică Nucleară), instituția coordonatoare a proiectului 4CH, a înființat sistemul de stocare necesar, care a funcționat în paralel cu unul similar în Polonia la Centrul Supercomputing Poznan și unul la Universitatea din Luxemburg.

În același timp, 4CH a înființat un grup de lucru internațional, format din persoane din Italia, Belgia, Polonia, Luxemburg, Irlanda și Lituania, supravegheat de PIN, o agenție de cercetare italiană responsabilă cu tehnologia în cadrul 4CH, și coordonat de un partener belgian. 

Seturile de date ucrainene, conținând sute de Terabytes, provenite fie de la mari instituții și organizații ucrainiene fie de la muzee relativ mici au fost transferate prin internet și stocate în siguranță pe servere. Fișierele au fost verificate și catalogate corespunzător pentru a fi identificate cu ușurință. Pentru a asigura siguranța transferului, proiectul a fost inițial ținut secret. Toate datele colectate vor fi păstrate cu acuratețe și returnate proprietarului legitim atunci când situația o va permite. 4CH s-a oferit, de asemenea, să asiste pro bono instituțiile ucrainene în restaurarea arhivelor lor digitale și și ofere consultanță în restaurarea fizică a monumentelor.Mai multe despre proiectul SUM puteți citi în pagina dedicată pe site-ul proiectului 4CH sau în articolul publicat pe site-ul Comisiei Europene.

Interviuri

Într-un efort de diseminare a preocupărilor legate de conservarea și protecția patrimoniului cultural, pe site-ul proiectului au fost publicate mai multe interviuri cu parteneri de proiect sau cu alte persoane implicate în acest domeniu. Vă invităm să descoperiți interviurile pe pagina dedicată din site-ul proiectului.

Interviurile oferă publicului larg oportunitatea de a afla despre proiectul 4CH prin prisma profesioniștilor și cercetătorilor din domeniul patrimoniului cultural, fiind analizate subiecte precum digitizarea, inovarea, managementul datelor și alte domenii conexe. Interviurile reliefează expertiza și contribuțiile partenerilor 4CH la proiect, dar își propun și să stimuleze angajamentul comunităților locale prin implicarea părților interesate locale și să ofere o imagine de ansamblu asupra diferențelor reale care există în patrimoniul cultural european.

Interviu cu Sorin Hermon, Profesor Asociat la Cyprus Institute

Sorin Hermon de vorbă cu Fabio Montagnino, Șef Inovație și Antreprenoriat la Cyprus Institute

Francesco Taccetti, 4CH Project Leader, de vorbă cu Sara Abram, Secretar General al Fondazione Centro per la Conservazione e Restauro „La Venaria Reale”

Sorin Hermon de vorbă cu Iosif Hadjikyriakos, Director al Phivos Stavrides Foundation and Associate Researcher of the Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI)

Interviu cu Véronique Chankowski, Director al „École française d’Athènes”

Interviu cu Corinne Szteinsznaider, coordonator Michael Culture Association

Xavier Rodier, Director al MSH Val de Loire, University of Tours de vorbă cu Isabelle Pallot Frossard, președinte al Fondation des sciences du patrimoine

Sorin Hermon de vorbă cu Antigoni Michael, coordinator al 7 Most Endangered Programme of Europa Nostra

Link-uri utile

Studii și rapoarte rezultate în urma proiectului 4CH

Bază de date cu proiecte europene cu subiecte relevante pentru 4CH și pentru protecția patrimoniului

Proiectul este finanțat prin programul Horizon 2020, Call H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020.0