Antonescu, Romulus -
Dicţionar de Simboluri şi Credinţe Tradiţionale Româneşti, 2009.
Ediţie digitală 2016
(pdf, 729 pag., 7,8 MB)
Cuvânt înainte
(pdf, 5 pag., 99 KB)
Literele A - B
(pdf, 94 pag., 942 KB)
Litera C
(pdf, 107 pag., 1.061 KB)
Literele D - J
(pdf, 147 pag., 1.434 KB)
Literele L - O
(pdf, 144 pag., 1.395 KB)
Litera P
(pdf, 53 pag., 930 KB)
Literele R - Z
(pdf, 140 pag., 1.408 KB)
Bibliografie
(pdf, 9 pag., 117 KB)

BIBLIOGRAFIE

• • • CLOPOTIVA, un sat din Haţeg. Monografie sociologică întocmită de echipa regală studenţească, 1935, sub conducerea lui Ion Conea,vol. II, Institutul de Ştiinţe Sociale al României, f. a.
• • • DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE MODERNE, Editura Academiei, Bucureşti, 1958.
• • • NEREJ - un village d'une région archaïque (Les manifestations spirituelles), vol. II, Institut de Sciences Sociales de Roumanie, Bucureşti, 1939.
ADAM NICOLAE, Privire sistemică asupra obiceiului „Uspăţul căluşerilor", în „Mioriţa", nr. 1/1994.
ADĂSCĂLIŢEI VASILE, Istoria unui obicei - Pluguşorul, Editura Junimea, Iaşi, 1987.
ALTERESCU ELENA, Batistele de nuntă româneşti din colecţia Muzeului Satului şi de Artă Populară, în „Muzeul Satului şi de Artă Populară", nr. 5-6, Bucureşti, 1985.
AMZULESCU I. AL. , Sărindarul de obşte din Desa-Dolj, în „Suflet oltenesc-Revistă de etnografie şi folclor a Asociaţiei Etnografilor şi Folcloriştilor Olteni", nr. 2, Craiova, 1994.
1. ANTONESCU ROMULUS, Borlova-cadrul istorico-geografic, tipologia aşezării, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului", Bucureşti, 1971.
2. ANTONESCU ROMULUS, Elemente permanente ale ceremonialului de nuntă la români, în „Comunicări ştiinţifice pe teme folclorice", Baia Mare, 1973.
3. ANTONESCU ROMULUS, Înmormântarea şi obiceiurile ei în satul Borlova, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului", Bucureşti, 1971.
4. ANTONESCU ROMULUS, Morfologia măştilor populare şi funcţia lor ceremonială, în „Marmaţia", nr. 5-6, Muzeul judeţean Maramureş, Baia Mare, 1981.
5. ANTONESCU ROMULUS, Obiceiuri legate de naştere la Borlova, în Studii şi cercetări-Muzeul Satului, Bucureşti, 1971.
6. ANTONESCU ROMULUS, Simbolica grâului, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor", nr. 1, Deva, 1994.
7. ANTONESCU ROMULUS, Simbolica locuinţei ţărăneşti, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor", nr. 2, Deva, 1994.
8. ANTONESCU ROMULUS, Universul simbolic al spiritualităţii tradiţionale româneşti şi raportul dintre tradiţie şi religie, în „Hyperion-Caiete botoşănene", nr. 1-2, Centrul Creaţiei Populare, Botoşani, 1996.
APOLZAN LUCIA, Pe platforma Luncanilor, în „Mioriţa", nr. 1, 1994.
1. ARMĂŞESCU IOANA, Recuzita ceremonială a obiceiurilor de înmormântare din comuna Bala, judeţul Mehedinţi, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului şi de Artă Populară", vol. I, Bucureşti,1981.
2. ARMĂŞESCU IOANA, LARIONESCU SANDA, Ritualul pomenii „de viu" în zona de sud a Olteniei, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului", Bucureşti, 1971.
BALASZ MARCELA, Plantele în viaţa poporului român,I,II, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor", nr. 1 şi 2, Deva, 1994.
BĂLĂNESCU M. IOAN, Epureni - 500. File de monografie, Bucureşti, 1995.
BĂLOSU CORNEL, Dicţionar de obiceiuri olteneşti, în „Suflet oltenesc-Revistă de etnografie şi folclor a Asociaţiei Etnografilor şi Folcloriştilor Olteni", nr. 2, Craiova, 1994.
1. BÂRLEA OVIDIU, Eseu despre dansul popular românesc, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982.
2. BÂRLEA OVIDIU, Moş Ajunul, în „Revista Noastră", nr. 3, Reşiţa, 1994.
1. BERDAN LUCIA, „Pasărea-suflet" în obiceiurile de naştere, în „Studii şi comunicări de etnologie", tom IX, Editura Academiei Române-Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1995.
2. BERDAN LUCIA, Sărbătoarea Sfintelor Paşti şi riturile de trecere între anotimpuri, în „Datini", nr. 7-8, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
BERNEA HORIA, Villages roumains, les gens et les choses, Le Musée du Paysan Roumain, Editura Arta Grafică, Bucureşti, f. a.
1. BOCŞE MARIA, Coordonate ale cercetării etnoiatriei în Transilvania, în „Biharea, culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă", vol. XVIII, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1991.
2. BOCŞE MARIA, Mutaţii contemporane privind funcţiile şi semnificaţiile portului popular transilvănean, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, vol. X, Cluj-Napoca, 1978.
3. BOCŞE-CĂLUGĂRU MARIA, Obiceiuri agrare pe Valea Crişului Negru, în „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
4. BOCŞE MARIA, Rituri funerare pentru viaţă, în Banatica, nr. 12, I, Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1993.
5. BOCŞE MARIA, Târgul de la Găina între mit şi adevăr, în „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc", Sibiu, 1995.
6. BOCŞE MARIA, Vatra de foc în practicile rituale ale vieţii de familie în satul românesc din Transilvania, în „Studii şi comunicări de etnologie, tom VIII, Editura Academiei Române-Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1994.
BODIU AUREL, Fast şi nefast în categoria timpului ţărănesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", Cluj-Napoca,2002.
BOGDAN ION, OLOS MIHAI, TIMIŞ NICOARĂ, Calendarul Maramureşului, Baia Mare, 1980.
BRATILOVEANU-POPILIAN MARCELA, Mărul - mit şi simbol, în „Datini", nr. 3-4, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
BRIA ION, Dicţionar de teologie ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981.
BUDIŞ MONICA, Ramura verde şi ciclul pascal, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
BUHOCIU OCTAVIAN, Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească, Editura Minerva, Bucureşti,1979.
BURNAZ SILVIA, Insectele - legende, credinţe, obiceiuri, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor", nr. 1, Deva, 1994.
BUTURĂ VALER, Cultură populară românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1992.
CAMILAR MIHAI, Arhitectura populară bucovineană-obiceiul casei, în „Comori sucevene", nr. 4-5, Centrul judeţean al creaţiei populare, Suceava, 1995.
CANCIOVICI MIHAI-ALEXANDRU, Sărbătoarea Sânzienelor, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
CANDREA I. AUREL, Iarba fiarelor, în Revista de Etnografie şi Folclor, Tom 40, nr. 2, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
CAPESIUS ROSWITH, Mobilier popular românesc (mss. ).
CARAMAN PETRU, Pământ şi apă. Contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene, Editura Junimea, Iaşi, 1984.
1. CĂLIN-BODEA CORNELIA, Din legendele şi tradiţiile Dunării, Editura SAS, Bucureşti, 1995.
2. CĂLIN CORNELIA, Mărţişorul - coordonate istorice şi actuale, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
CĂRĂBIŞ VASILE, Tradiţii şi obiceiuri de pe Valea Jaleşului, Editura Centrului judeţean al creaţiei populare, Târgu Jiu, 1995.
1. CHELCEA ION, Albinăritul în Moldova, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului", Bucureşti, 1971.
2. CHELCEA ION, Credinţe şi rituri legate de foc, apă şi pământ în cultura veche românească, în „Raţiune şi credinţă", Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
3. CHELCEA ION, Cu privire la hrana rituală a poporului român, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului şi de Artă Populară, vol. I, Bucureşti, 1981.
CHEVALIER JEAN, GHEERBRANT ALAIN, Dicţionar de simboluri, mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, vol. I-II-III, Editura Artemis, Bucureşti, 1995.
1. CHIVU IULIAN, Folclor din satele de pe Burdea, Imprimeria Filaret, Bucureşti, 1994.
2. CHIVU IULIAN, Natura şi funcţiile semnului în predicţiile româneşti, în „Revista de Etnografie şi Folclor", tom 40,nr. 1, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
CIOBANU PAVEL, Plaiul Cloşanilor, vol. IV, Centrul Creaţiei Populare Mehedinţi, 1996.
CIORTAN E. NICOLAU, Îndrumar pentru lucrul de mână, Tipografia ziarului Universul, Bucureşti, 1940.
1. CLEMENTE CONSTANTIN, Dulful - o legendă mitologică, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor, nr. 2, Deva, 1994.
2. CLEMENTE CONSTANTIN, Popelnicul, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor, nr. 1, Deva, 1994.
COJOCARU NICOLAE, Pârteştii de Sus. O aşezare din Bucovina, Editura Litera, Bucureşti, 1980.
COLŢEA DUMITRU, Obiceiul „prinderii suratelor" în Cărăsău - Bihor, în „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
COMAN MIHAI, Mitologie populară românească, Editura Minerva, Bucureşti, vol. I-1986; vol. II-1988.
1. COMĂNICI GERMINA, Aprinderea focurilor rituale de primăvară, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
2. COMĂNICI GERMINA, Moş Crăciun în spiritualitatea populară românească, în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor", nr. 1 (serie nouă), Bucureşti-Chişinău, f. a.
1. CONSTANTIN MARIAN, Cultul moşilor la români. Tradiţie şi istorie, în „Revista Muzeelor", nr. 4, Bucureşti,1996.
2. CONSTANTIN MONICA, Lazăr şi regenerarea - straturile temporale ale unui ceremonial, în „Datini", nr. 1, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
CONŢIU VASILE, Peste pod, la Stupătură. . . (Culegere de folclor literar-muzical din comuna Râciu, Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Mureş, Târgu Mureş, 1992.
CRISTEA V. STAN, Introducere în istoria culturală a judeţului Teleorman, Editura Rocriss, Alexandria, 2002.
CRISTESCU CONSTANŢA, Bate toaca-n Postul Paştelui, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
CUCEU ION, Contribuţii la cercetarea folclorului nupţial în subzona Tinca-Bihor, în „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
1. DASCĂLU-IŞFĂNONI DOINA, Nunta zărăndeană, reper valoric peste timp, în „Mioriţa-revistă de etnografie şi folclor", nr. 1, Deva, 1994.
2. DASCĂLU-IŞFĂNONI DOINA, Practici funerare în Caraş-Severin şi Mehedinţi - Slobozitul izvorului, în „Datini", nr. 7-8, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
3. DASCĂLU DOINA, PLEŞA PAUL, Ştergarul de pe Valea Doftanei-mesaj şi simbol, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului şi de Artă Populară", vol. I, Bucureşti, 1981.
1. DĂNCUŞ MIHAI, Rituri de separare, agregare şi iniţiere în faza copilăriei, în „Marmaţia", nr. 5-6, Muzeul judeţean Maramureş, Baia Mare, 1981.
2. DĂNCUŞ MIHAI, Zona etnografică Maramureş, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986.
DIACONESCU AURELIA, Ouăle de Paşti, în „Studii şi cercetări etnoculturale", vol. I, Muzeul judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996.
DICULESCU FELICIA, Fluierul între legendă şi realitate, în „Revista de Etnografie şi Folclor, tom 40, nr. 1, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
DOBRE ALEXANDRU, Un obicei dispărut - Legatul viilor, în „Revista de Etnografie şi Folclor, tom 39, nr. 3-4, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti,1994.
DOLÂNGĂ NICOLAE, Ţara Almăjului - repere etnografice şi etnologice, în „Caiete de Culturologie", An I, nr. 2, Reşiţa, f. a.
DON RADU, Cântecul ciumei, în Comunicări ştiinţifice pe teme de folclor, Baia Mare,1973.
DONEA CONSTANTIN, Datini şi obiceiuri de iarnă, în „Datini", nr. 2-3, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
DRĂGULESCU CONSTANTIN, Jucăriile din plante - tipologie şi descriere, în „Studii şi comunicări de etnologie, tom IX, Editura Academiei Române-Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1995.
ELIADE, MIRCEA, Simbolismul arborelui sacru, în „Revista Fundaţiilor", nr. 4, 1939.
ENACHE ŞTEFAN, PLEŞA TEODOR, Zona etnografică Dolj, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982.
EVSEEV IVAN, Simboluri folclorice. Lirica de dragoste şi ceremonialul de nuntă, Editura Facla, Timişoara, 1987.
FILIP V. VASILE, „Cârja lui Dumnezeu" în câteva colinde şi legende cosmogonice, în „Studii şi cercetări etnoculturale,vol. I, Muzeul judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996.
FLORESCU RADU, GAIŢĂ ILEANA, Casa - o dovadă de continuitate; Mitologia casei, în „Muzeul Satului şi de Artă populară", nr. 5-6, Bucureşti, 1985.
GANGOLEA LIA, Obiceiuri de Crăciun în Ţara Oltului, în Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu, 1995.
GAZDA KLARA, Din obiceiurile legate de naştere, căsătorie şi moarte în satele Valea Timişului şi Vârciorova (Caraş-Severin), în „Studii şi comunicări-Muzeul judeţean de etnografie şi istorie locală", Caransebeş, 1975.
GHIDĂU ELENA, Obiceiuri de iarnă din depresiunea Beiuşului, în Contribuţii la cunoaşterea etnografiei din Ţara Crişurilor, nr. 10, Oradea, 1971.
1. GHINOIU ION, Calendarul popular , în „Revista de Etnografie şi Folclor", tom 40, nr. 1, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
2. GHINOIU ION, Lutul, trupul şi aluatul - adăposturi pasagere ale spiritului nemuritor, în „Datini", nr. 5-6, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
3. GHINOIU ION, Metamorfoze ale zeiţei agrare în calendarul românesc, în „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc", Sibiu, 1995.
4. GHINOIU ION, Obiceiurile la cumpăna anilor, în „Datini", nr. 4-5, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
5. GHINOIU ION, Obiceiurile lunii, în „Datini", nr. 1, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
6. GHINOIU ION, Obiceiuri populare de peste an - Dicţionar, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997.
7. GHINOIU ION, Popasuri etnografice româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.
8. GHINOIU ION, Sărbătorile de primăvară. Anul Nou agrar, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
9. GHINOIU ION, Sărbătorile de primăvară. Anul Nou pastoral, în „Datini", nr. 7-8, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, 1994.
10. GHINOIU ION, Sărbătorile lunii decembrie, în „Datini", nr. 2-3, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
11. GHINOIU ION, Tainele Căluşului, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
12. GHINOIU ION, Vârstele timpului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988.
13. GHINOIU ION, Zilele Babei. Pagini de mitologie românească, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
GHIURIŢAN CRISTINA, Obiecte de cadou între tineri în colecţiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei", vol. X, Cluj-Napoca, 1978.
GODEA IOAN, Zona etnografică Beiuş, Editura Spot-Turism, Bucureşti, 1981.
GOGOLAN ARISTIDA, Rusaliile şi Sânzienele, în „Datini", nr. 3-4(20-21), Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1996.
GOLBAN VASILE, Estetica ceremonialului social în obiceiuri, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.
GOLOPENŢIA-CRISTESCU ŞTEFANIA, Gospodăria în credinţele şi riturile magice ale femeilor din Drăguş (Făgăraş), Editura Paideia, Bucureşti, 2002.
1. GOROVEI ARTUR, Credinţe şi superstiţii în legătură cu oul pascal (texte alese), în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
2. GOROVEI ARTUR, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională, Bucureşti, 1995.
3. GOROVEI ARTUR, Folclor şi folcloristică, Editura Hyperion, Chişinău, 1990.
GRAMA ANCA, Normele, calendarul, sărbătorile şi obiceiurile la românii transilvani în anii 1780-1840; Documente arhivistice sibiene, în „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc", Sibiu, 1995.
GRISELINI FRANCESCO, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Editura Facla, Timişoara, 1984.
1. HEDEŞAN OTILIA, Fişierul obiceiurilor rituale - pâinea, în „Timisiensis, Revistă trimestrială de informare culturală", Timişoara, nr. 4/1995.
2. HEDEŞAN OTILIA, Moşii de vară, în „Datini", nr. 3-4(20-21), Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1996.
HERSENI TRAIAN, Forme străvechi de cultură populară. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Ţara Oltului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977.
HERŢEA IOSIF, Despre unele datini de iarnă din împrejurimile comunei Tinca, în „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
1. ICHIM DORINEL, Hora-dans, ornament, simbol, în Studii şi cercetări-Muzeul Satului şi de Artă Populară, vol. I, Bucureşti, 1981.
2. ICHIM DORINEL, Zona etnografică Trotuş, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.
IORDACHE GHEORGHE, Mărturii etno-lingvistice despre vechimea meseriilor populare româneşti. Studiu cu privire specială la Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1980.
IOSIPESCU SILVIA, „Strigarea peste sat" - variantă a vieţii sociale tradiţionale, în Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri, Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
IOSIPESCU SILVIA, „Strigarea peste sat" - variantă a vieţii sociale tradiţionale, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri, Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
1. ISPAS SABINA, Asta-i seara lui Crăciun. . . , în „Datini", nr. 3-4, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
2. ISPAS SABINA, Sărbătoare sau serbare?, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
IŞFĂNONI RUSALIN, Pădurenii Hunedoarei - o viziune etnologică, Editura Mirabilis, Bucureşti, 2004.
1. KERNBACH VICTOR, Dicţionar de mitologie generală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
2. KERNBACH VICTOR, Universul mitic al românilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
KISS FRANCISC, Credinţe populare din Sălaj, culese de Jozsef Kadar până în anul 1892, în „Acta Musei Porolissensis", XIX, Zalău, 1995.
1. LARIONESCU SANDA, Modelul riturilor de nuntă din Câmpia Olteniei, în „Studii şi Cercetări-Muzeul Satului şi de Artă Populară", Bucureşti, 1981.
2. LARIONESCU SANDA, ANTONESCU ROMULUS, Obiceiurile de peste an la Borlova, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului, Bucureşti", 1971.
3. LARIONESCU SANDA, Structura ceremonialului de cult funebru de pe Valea Someşului Mare, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1971-1973", Cluj, 1973.
1. LATIŞ VASILE, Obiceiuri ale pâinii în Lăpuş, în Cercetări ştiinţifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973.
2. LATIŞ VASILE, Obiceiuri de iarnă ale fetelor din Lăpuş, în Cercetări ştiinţifice pe teme folclorice, Baia Mare, 1973.
1. LAZĂR GEORGE, Contribuţii la cunoaşterea obiceiurilor de nuntă din Banat, în Studii şi cercetări-Muzeul Satului, Bucureşti, 1971.
2. LAZĂR GEORGE, Contribuţii la cunoaşterea obiceiurilor de nuntă din judeţul Teleorman, în Studii şi cercetări-Muzeul Satului, Bucureşti, 1970.
3. LAZĂR GEORGE, Obiceiuri de nuntă din satul Borlova, în Studii şi comunicări-Muzeul judeţean de etnografie şi istorie locală, Caransebeş, 1975.
4. LAZĂR GEORGE, Recuzita ceremonială a obiceiurilor de înmormântare din satele Cămârzana şi Târşolţ-Ţara Oaşului, în Studii şi cercetări-Muzeul Satului şi de Artă Populară, vol. I, Bucureşti, 1981.
LĂPUŞTE D. IOAN, Comuna Târnova, Caraş-Severin. Repere monografice, Reşiţa, 1994.
MANGIUCA SIMION, Calendariul Julianu, Gregorianu şi poporulu român, 1882, reprodus în „Timisiensis", Centrul judeţean Timiş pentru conservarea şi valorificarea creaţiei populare, nr. 4, 1995.
1. MARIAN S. FLOREA, Mitologie românească, Editura Paideia, Bucureşti, 2000.
2. MARIAN S. FLOREA, Sărbătorile la români,vol. I-II, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994.
3. MARIAN S. FLOREA, Trilogia vieţii. I. Nunta la români; II. Naşterea la români; III. Înmormântarea la români, Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională, Bucureşti, 1995.
1.
MAXIM ELENA, Albina şi cosmosul, în „Studii şi comunicări de etnologie", tom IX, Editura Academiei Române-Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1995.
2. MAXIM ELENA, Simbolul albinei. Comentariu antropologic, în „Revista de Etnografie şi Folclor", tom 40, nr. 1, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
MICLE ANETA, Manifestări dramatice în cadrul sărbătorilor de iarnă pe cursul inferior al Crişului Negru, în „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
MIHĂILESCU ERNESTO, Cultul focului, în „Analele Tulcei-Revista Inspectoratului pentru cultură al judeţului Tulcea", Anul I, S. C. Editură şi Imprimerie Porto-Franco S. A. , Galaţi, 1993.
MOISE ILIE, Implicaţii ale confreriilor de tineret în cadrul sărbătorilor de vară, în „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc", Sibiu, 1995.
MUREŞANU POMPEI, Câteva precizări privind simbolismul şarpelui, în Biharea, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1976.
MUŞLEA ION, Cercetări etnografice şi de folclor, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1972.
NANIA ION, Un străvechi zeu chtonian-creator al turmelor, ocrotitor al ciobanilor şi păzitor al mormintelor - căţelul pământului, în „Simpozionul Mioriţa", Câmpulung Moldovenesc, 1993.
NISTOR R. ION, Masa cu „săcriu"-piesă de interior ţărănesc din zona Năsăudului, în „Studii şi cercetări etnoculturale", vol. I, Muzeul judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996.
NOTE: Informaţiile menţionate ca având această sursă sunt însemnări culese pe teren şi nepublicate până în prezent. Totodată, se specifică nominal deţinătorul (deţinătorii) informaţiilor.
OLINESCU MARCEL, Mitologie românească, Bucureşti, 1944.
1. OLTEANU ANTOANETA, Calendarul poporului român, EdituraPaideia, Bucureşti, 2001.
2.
OLTEANU ANTOANETA, Personaje mitologice malefice (Spirite ale pădurilor, apei, nopţii), în „Revista de Etnografie şi Folclor", Tom 40, nr. 2, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
3. OLTEANU ANTOANETA, Zilele nefaste. Personaje malefice legate de un cult al torsului, în „Revista de Etnografie şi Folclor", Tom 40, nr. 3, Editura Academiei Române-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1995.
OTESCU ION, Credinţele ţăranului român despre cer şi stele, Editura Paideia, Bucureşti, 2002.
PAMFILE TUDOR, Tutunul. Studiu folcloric, în „Memoriile Comisiei de Folclor", tom V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991.
PANEA NICOLAE, Câteva aspecte privind simbolismul „Janitor" al caloianului, în „Suflet oltenesc-Revistă de etnografie şi folclor a Asociaţiei Etnografilor şi Folcloriştilor Olteni", nr. 2, Craiova, 1994.
1. PAVELESCU AMALIA, Poezia magică din Mărginimea Sibiului, în „Studii şi comunicări de etnologie", tom IX, Editura Academiei Române-Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1995.
2. PAVELESCU AMALIA, Vechi rituri agrare practicate în zona Sibiului, în „Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc", Sibiu, 1995.
PETRESCU PAUL, Motive decorative celebre, Editura Minerva, Bucureşti, 1971.
1. POP GHEORGHE, CHIŞ-ŞTER ION, Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar, Baia Mare, 1983.
2. POP LAURA, Obiceiuri de înmormântare din Urisiu de Sus (jud. Mureş), în „Studii şi cercetări etnoculturale-Muzeul judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996.
3. POP LAURA, Practica descântecului în Maramureş, în „Maramureş-vatră de istorie milenară", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1996.
4. POP MIHAI, Obiceiuri populare româneşti, Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, Bucureşti, 1976.
POPOVĂŢ PETRE, Aspecte ale păstoritului în satul Borlova, în „Studii şi cercetări-Muzeul Satului", Bucureşti, 1971.
PRESA: Sub această notificare sunt cuprinse informaţii culese din diverse publicaţii care au caracter eterogen, de informare generală a cititorilor sub aspect politic, social, economic şi cultural: ziare centrale şi locale, săptămânale şi lunare, publicaţii fără periodicitate declarată, buletine informative, calendare şi almanahuri etc. , a căror menţionare distinctă ar fi supradimensionat prezenta bibliografie cu un număr foarte mare de repere; se adaugă o serie de publicaţii de specialitate editate de institutele Academiei Române, de direcţiile de cultură, de muzee, de centrele judeţene pentru conservarea şi valorificarea creaţiei populare.
1. RAICU ELENA, Chipurile, în „Datini", nr. 1, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
2. RAICU ELENA, În Şcheii Braşovului la Buna Vestire, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
3. RAICU ELENA, La Rusalii, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti,1993.
RĂDULESCU LELIA, Recuzita ceremonială a obiceiului funerar în Ţara Oltului, în „Cumidava - Anuarul muzeelor braşovene", vol. XV-XIX, 1990-1994, Braşov, 1995.
RAZBA MIHAI, Contribuţii bibliografice, în „Mioriţa", nr. 1, 1994.
ROMAN LUCIA şi IOAN GH. , Obiceiuri de pe Valea Bistrei, în „Şezătoarea", nr. 8, 1995.
SANDA ION, Obiceiuri tradiţionale din satul Bâlta, judeţul Gorj, Inspectoratul pentru cultură al judeţului Gorj, Centrul judeţean pentru conservarea şi valorificarea tradiţiei şi creaţiei populare, Târgu Jiu, 1992.
SANTARCANGELI PAOLO, Cartea labirinturilor, Editura Meridiane, vol. I,II, Bucureşti, 1974.
SMEU GRIGORE, Repere estetice în satul românesc, Editura Albatros, Bucureşti, 1973.
SMEU GRIGORE, Repere estetice în satul românesc, Editura Albatros, Bucureşti, 1973.
1. STAHL H. H. , STAHL H. PAUL, Civilizaţia vechilor sate româneşti, Editura Academiei, 1959.
2. STAHL H. PAUL, Cum s-a stins Ţara Vrancei; Nereju, sat din Vrancea, materiale publicate şi comentate de Paul H. Stahl, Editura Paideia, Bucureşti, 2002.
ŞAINELIC SABIN şi MARIA, Zona etnografică Chioar, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986.
ŞĂINEANU LAZĂR, Dicţionarul universal al limbii române. Vocabular general,vol. I,II-1995, vol. III, IV şi V-1996. Editura Mydo Center, Iaşi.
ŞEULEANU ION, Poezia populară de nuntă, Editura Minerva, Bucureşti, 1985.
ŞOVREA IULIANA, Şezătoarea pe Valea Crişului Negru, în „Zilele folclorului bihorean", Oradea, 1974.
ŞTEFĂNESCU BARBU, Grâul şi civilizaţia pâinii, în „Şezătoarea", Oradea, nr. 8, decembrie, 1995.
1. ŞTIUCĂ NARCISA, Apa şi arborele vieţii - o lectură etnologică, în „Datini", nr. 5-6, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
2. ŞTIUCĂ NARCISA, Cine primea Căluşul îi mergea bine tot anul, în „Datini", nr. 1-2 (14-15), Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
3. ŞTIUCĂ NARCISA, Colindele de fereastră şi sensul sărbătorii Crăciunului, în „Datini", nr. 3-4, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
4. ŞTIUCĂ NARCISA, Cuplul modelator fertilitate/fecunditate în sistemul obiceiurilor şi ceremonialelor de trecere, în „Studii şi comunicări de etnologie, tom IX, Editura Academiei Române-Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 1995.
5. ŞTIUCĂ NARCISA, Lăsata Secului în Caraş-Severin, în „Datini", nr. 7-8, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1994.
6. ŞTIUCĂ NARCISA, Maramureşul între mit şi dilemă, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
7. ŞTIUCĂ NARCISA, Pomul de naştere, în „Datini", nr. 1, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
8. ŞTIUCĂ NARCISA, Rituri agrare în jocurile de copii, în „Datini", nr. 1, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1993.
9. ŞTIUCĂ NARCISA, Rusaliile în Transilvania, în „Datini", nr. 1-2, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
10. ŞTIUCĂ NARCISA, Sărindarul de obşte, în „Suflet oltenesc-Revistă de etnografie şi folclor a Asociaţiei Etnografilor şi Folcloriştilor Olteni", nr. 2, Craiova, 1994.
TUDOR CONSTANTIN, Judeţul Călăraşi, Călăraşi, 1993.
TURCUŞ ARISTIDA, Portul popular românesc din judeţul Timiş, Timişoara, 1982.
ŢUGUI IOAN, Tâlcul unor ornamente pe lingurile de lemn folosite în păstorit, în „Comori sucevene", nr. 4-5, Centrul judeţean al creaţiei populare, Suceava, 1995.
URSACHE PETRE, Prolegomene la o estetică a folclorului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980.
1. VĂDUVA OFELIA, Floriile, în „Primăvara. Tradiţii şi obiceiuri", Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
2. VĂDUVA OFELIA, Repere simbolice în cultura populară-pâinea şi alte modelări din aluat, în „Revista de Etnografie şi Folclor", nr. 1, Bucureşti, 1981.
3. VĂDUVA OFELIA, Tăiatul porcului-ritual şi ceremonial, în „Datini", nr. 3-4, Centrul Naţional al Creaţiei Populare, Bucureşti, 1995.
VĂRIEŞESCU MITIU GEORGE, Lioara, în „Mioriţa", nr. 1/1994
VORONCA NICULIŢĂ ELENA, Originea ouălor roşii (texte alese), în „Primăvara. Tradiţii şi Obiceiuri, Academia Română-Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti, 1991.
VLĂDUŢESCU GHEORGHE, Filosofia legendelor cosmogonice româneşti, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.
VULCĂNESCU ROMULUS, Mitologie română, Editura Academiei, Bucureşti, 1985.
ZAHACINSCHI MARIA şi NICOLAE, Ouăle de Paşti la români, Editura Sport- Turism, Bucureşti, 1992.

Despre noi

Institutul Național al Patrimoniului http://patrimoniu.gov.ro

Direcţia de cercetare, evidenţă a patrimoniului cultural mobil, imaterial şi digital [fostul CIMEC] - www.cimec.ro

Contact

  • Telefon:
    (+40) 021.317.90.72, (+40) 021.317.90.64 (Fax)
  • Email:
    cimec@cimec.ro
  • Adresă:
    Piața Presei Libere 1, corp B3, parter, CP 33-90, 013701 București

Back to Top