cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
132 Kb
Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Cantemir, Ioan Dimitrie Constantin, domnitor al Moldovei

        Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul : întâiu izvodit și de iznoavă din Vechiul și Noul Testament / prin truda și de ostenință iubirea lui Ioan Dimitrie Constantin Voevod ; iară cu osârdiia și epitropiia [...] dumnealui Lupul Bogdan hatmanului ; și s-au tipărit prin osteneala smeriților și mai micilor Athanasie ieromonahul și Dionisie monahul, moldoveanii. ... întâiu izvodit și de iznoavă. – (Iași : Athanasie ieromonah : Dionisie monahul , [1698]). – [10], 138, [6] f. : 2 il. ; in folio (30 cm.), 38 R. (23 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 110
* Pagina de titlu:
* Dedicație catre Ioan Antioh Constantin Voevod semnată de Dimitrie Cantemir
* Pe verso titlului se află stema Moldovei
* tipărit pe 2 coloane
Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea (română), 1698 [titlu uniform]
Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumia [titlu în Bibliografia românească veche] Athanasie, ieromonah . pref. ; tip.
Dionisie, monah . tip.
Cacavela, Ieremia, dascăl . pref.
Cantemir, Ioan Antioh Constantin, domnitor al Moldovei . patron.
Cantemir, Ioan Dimitrie Constantin, domnitor al Moldovei . aut. ; dedic. ; pref.

cuvinte cheie: etică ; filosofia religiei ; morală

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:
Biblioteca Academiei Române, București
| inv. 153 |
Monê Dionysiou (Grecia, Athos [Muntele])
British Library (Marea Britanie, Londra)
British Library (Marea Britanie, Londra)

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 28 iunie 2000 Victor Toader