cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Cantemir, Ioan Dimitrie Constantin, domnitor al Moldovei
Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea (română), 1643

* Pagină de titlu:


Divanul
sau
gâlceava înțeleprului cu lumea sau giu
dețul sufletului cu trupul.
Prin de truda, și de ostenința iubirea
a lui
Ioan Dimitrie Con
stantin Voevod
întâiu izvodit și de iznoavă din
vechiul, și Noul Testament
în slava și folosința moldo
venescului neam. În vremile, a
măriei sale blogocestivului prealu
minatului moldavi oblăduitor
Ioan Antioh Constan-
tin voevod alcătuit.
Turma a pravoslavnicului moldov-
enescului norod, de prea osvințitul
părintele Savva arhiepiscopul, și
mitropolitul Suceavii
ocârmuindusă
iară cu osârdiia și epitropiia
cinstitului, și blagorodnicu
lui boiar dumnealui Lupul Bogdan
hatmanului, sau tipărit în o-
rașul scaunului domnii
din Iași
vleat dela Adam 7207
iară dela mântuința lumii 1698
msța avgust.
și sau tipărit prin osteneala smerițil or și mai micilor Athanasie ieromonahul
și Dionisie monahul moldoveanii

 
coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 28 iunie 2000 Victor Toader