cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
160 Kb
Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București

Cantemir, Ioan Dimitrie Constantin, domnitor al Moldovei
Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea (română), 1698

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [3], 384, [4] f. : ilustrații

* Conservare: cotorul refăcut ; file pătate de umezeală ; lipsesc închizătorile
* Legătură veche, în piele, cu ornamente presate, chenar, medalioane religioase și crucifix
* Ornamente manuale: xilogravură (chenar), negru [f. de tit.]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Moldovei), negru [f. de tit.v]
* Ornamente manuale: xilogravuri (ilustrații cu subiect religios semnate Ilia (A)), negru [f.86v,...]
Biblioteca Academiei Române, CRV 45, inv. 153
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 28 iunie 2000 Victor Toader