HOME Evenimente muzicale și coregrafice/
Musical and Choreographic Events
   
coperta-program

Primul Concurs Internațional de Canto „Hariclea Darclée”            engleză


Trimiteri:
ediția jubiliară 2010,
mai mult... (saitul oficial)

La 135 de ani de la nașterea marei soprane, în august 1995, la Brăila, orașul natal, avusese loc Primul Concurs Național de Canto „Haricléea Hartulary Darclée” – „...profund omagiu adus incomparabilei artiste, alături de speranța renașterii unei vechi tradiții și a unei mari pasiuni... muzica, și mai cu seamă vocea umană.”

După doi ani, în perioada 4 – 14 septembrie 1997, inițiativa ia amploare și continuă cu Primul Concurs Internațional de Canto „Hariclea Darclée”, deschis tinerilor artiști lirici între 20 – 35 de ani. Concursul din acest an a trezit interesul a peste 170 de candidați, reprezentând 25 de țări din Europa, Asia și America. Lista cu repertoriul pentru concurs a cuprins cinci arii de operă la alegerea concurentului, executate fără partitură, în tonalitatea și în limba originală. Regulamentul concursului a prevăzut desfășurarea a trei etape eliminatorii, în prima etapă concurentul interpretând, la alegerea sa, două din cele cinci arii, urmând ca în etapele următoare ariile să fie alese de juriu.

Selecția progresivă pe care a fost invitat să o facă Juriul (Președinte de onoare Mariana Nicolesco, Președinte David Ohanesian, Membri Alexandru Fărcaș, Corneliu Fânățeanu, Nicolae Herlea, Martha Kessler, Elisabeta Neculce-Carțiș, Emilia Petrescu, Charles Riecker – Metropolitan Opera New York, Alberto Triola – Teatro alla Scala Milano, Ionel Voineag), format din personalități de prim rang ai artei cântului din țara noastră și din distinși oaspeți străini, s-a dovedit a fi dintre cele mai dificile. Dintre cei 109 concurenți care s-au prezentat, 71 au trecut în etapa a II-a (obținând Diploma de participare), doar 42 în etapa a III-a, iar 19 dintre aceștia s-au numărat în cele din urmă printre laureați.

Marele Premiu Darclée a fost obținut de soprana Ramona Eremia, solist vocal la Opera Română din Cluj-Napoca și asistent universitar la Catedra de Canto a Academiei de Muzică „Gh. Dima” - Cluj-Napoca.

Organizarea Primului Concurs Internațional de Canto „Hariclea Darclée” s-a făcut prin efortul comun al Prefecturii Județului Brăila, al Consiliului Județean, al Primăriei, al Inspectoratului pentru Cultură și Centrului de Creație, al Ministerului Culturii și al Fundațiilor Internaționale Ateneul Român, al Fundației Darclée, ca și prin generoase contribuții ale numeroșilor sponsori. Întreaga perioadă a fost o sărbătoare a muzicii universale și a artei lirice.

Mariana NicolescoConcertul Extraordinar al sopranei Mariana Nicolesco, Președinte de Onoare al Juriului și președinta Fundației Darclée, acompaniată de Orchestra de Cameră Radio, dirijor Marco Balderi, a încântat sufletele spectatorilor. Concertul de Gală al Laureaților, cu participarea Orchestrei de Cameră Radio, dirijor Marco Balderi a prilejuit audierea unor pagini celebre din marele repertoriu clasic al liricii universale în interpretarea unor voci tinere, de excepție. Prin acest Concurs Internațional de Canto (ca și prin Concursul Național de Canto organizat în 1995) Brăila onorează în prezent numele Haricleei Darclée, proiectând o lumină tandră asupra propriului trecut cultural, atât de bogat, dar și asupra viitorului, prin orizonturile de afirmare pe care le deschide tinerilor artiști lirici. Fundația Darclée, înființată la Brăila, își propune să asigure permanența acestei manifestări dedicate memoriei marii artiste, fiind întotdeauna o celebrare a miracolului pe care îl constituie vocea umană.

Caietul-program, 1995, 1997

LISTA PREMIILOR
Marele Premiu Darclée
Ramona Eremia, soprană, România

Premiul I
Marius Budoiu, tenor, România
Elena Cassian, mezzosoprană, România

Premiul II
Șerban Cristian Băcila, tenor, România
Karen Henrikson, soprană, S.U.A.

Premiul III
Gi-Youn Hwang, soprană, Coreea de Sud
Grigori Osipov, bariton, Rusia

Premiul Special al Juriului
Liliana Ciuca, mezzosoprană, România
Luca Pisaroni, bas, Italia
Ștefania Ștefan, soprană, România
Daniel Trăilă, tenor, România

Premiul pentru cea mai originală interpretare
Alexis Vassiliev, contratenor, Rusia

Premiul Fundației Darclée
Iordache Basalic, bariton, România
Caterina-Celia Costea, soprană, România
Doina Dumitriu-Leahu, soprană, România
Iurie Gâscă, bariton, Republica Moldova
Tatiana Lisnic, soprană, Republica Moldova
Camelia Văduva-Clavac, soprană, România
Viktoria Vizin, mezzosoprană, Ungaria

The First "HARICLEA DARCLÉE" International Canto Contest

Between the 4th – 14th of September 1997, the town of Braila hosted the First "Hariclea Darclee" International Contest, that was open for the young lyrical artists aged 20 – 35. Over 170 candidates, representing 25 European, Asian and American countries were interested by this contest. The contest repertoire list contained five opera arias at the competitor's choice. These arias had to be executed without score, in their original tonality and language. The contest regulations requested three eliminatory stages, in the first one the competitors had to interpret, at choice, two of the five arias, following that in the subsequent stages, the jury itself would choose the arias.

The progressive selection that the Jury was asked to make, proved to be a very difficult one. The Jury was made up of first class personalities of the musical art from our country, as well as distinguished guests from abroad. Out of 109 competitors that came to the contest, 71 passed to the second stage (winning the Participation Diploma), 42 only passed in the third stage and 19 of these ones were, in the end, laureate competitors.

The Great Darclee Prize was won by soprano Ramona Eremia, vocalist at The Romanian Opera House in Cluj-Napoca and University assistant at The Canto Department of The "Gh. Dima" Music Academy - Cluj-Napoca.

The organization of The First "Hariclea Darclee" International Canto Contest was possible through the joint effort of The Prefecture of Braila County, The County Council, The Townhall, The Inspectorate for Culture and The Creation Center, The Ministry of Culture and The International Foundations, The Romanian Athenaeum, The Darclee Foundation, as well as through the generous contributions of the numerous sponsors. The days of the contest represented a feast of world music and of lyrical art.

The wonderful concert of soprano Mariana Nicolesco, Honorific Chairwoman of the Jury and the Chairwoman of The Darclee Foundation, accompanied by The Radio Chamber Orchestra, with Marco Balderi as conductor, marveled the souls of the audience. The Laureates Gala Concert, with the participation of The Radio Chamber Orchestra, with Marco Balderi as conductor, gave the occasion of listening to celebrated sounds of the great repertoire of the world wide lyric music. The pieces were interpreted by young exceptional voices. By this International Canto Contest (as well as by the International Canto Contest of 1995) Braila honors at the present moment the name of Hariclea Darclee, casting a mild light onto its own cultural past, which is so rich, but onto the future also, through the horizons that it opens to the young lyrical artists. The Darclee Foundation, founded in Braila, aims to assure the continuity of this event that is dedicated to the memory of our great artist, always being a celebration of the miracle represented by the human voice. (The Winners)

Contest-Programme, 1995, 1997


Copyright: cIMeC 1996