cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
120 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.330
Carte sau lumină (română), 1699

        Carte sau lumină : cu drepte dovediri din Dogmele Besericii Răsăritului / descoperită și așezată de prea învățatul ieromonah Maxim Peloponesianul ; tipărită de Antim Ivireanul. – Acum întîiu tipărită pre limba Rumânească / cu porunca și toată cheltuiala a prea Luminatului [...] domn Ioan Constantin B.B. Voevod. – (Snagov : în Tipografia Domnească în Sfânta Mănăstire, 1699). – [2], 108 f. : ilustrații ; in folio (20 x 15 cm.), 19 ; 28R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 114
* Titlul în Bibliografia românească veche: (Pravile împărătești)
Carte sau lumină (română), 1699 [titlu uniform]
Antim Ivireanul , ieromonah . ed. ; tip.
Maxim Peloponesianul , ieromonah . alcăt.
Brâncoveanu, Ioan Constantin, domnitor al Țării Românești . patron. ; ed.com.

cuvinte cheie: teologie dogmatică

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 12 august 1999... Victor Toader