cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
120 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.330

Carte sau lumină (română), 1699

        Carte sau lumină : cu drepte dovediri din Dogmele Besericii Răsăritului / descoperită și așezată de prea învățatul ieromonah Maxim Peloponesianul ; tipărită de Antim Ivireanul. – Acum întîiu tipărită pre limba Rumânească / cu porunca și toată cheltuiala a prea Luminatului [...] domn Ioan Constantin B.B. Voevod. – (Snagov : în Tipografia Domnească în Sfânta Mănăstire, 1699). – [2], 108 f. : ilustrații ; in folio (20 x 15 cm.), 19 ; 28R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 114
* Titlul în Bibliografia românească veche: (Pravile împărătești)
Carte sau lumină (română), 1699 [titlu uniform]
Antim Ivireanul , ieromonah . ed. ; tip.
Maxim Peloponesianul , ieromonah . alcăt.
Brâncoveanu, Ioan Constantin, domnitor al Țării Românești . patron. ; ed.com.

cuvinte cheie: teologie dogmatică


Datele de exemplar:

. – [2], 108 f. : ilustrații
* Citat în: Tatușescu, Monica: Tipărituri românești existente la Brașov (1539-1750). – Brașov, 1980. 166
* Conservare: Față de exemplarul descris în BRV, lipsesc foile 3 și 4
* Legătură din carton și piele
* Ex libris: „Să să știe că această carte iaste a mea a lui Teodor Hagi Radul [Boghici]“ [f.108]
* Ornamente manuale: xilogravură (chenar cu motive florale), negru [p. de tit.]
* Însemnări: „Venit-au mazilia lui Constantin Vodă [Brâncoveanu] la mart[ie] 24 mercuri în săptămâna cea mare la șasă ceasuri dă zi, a doua zi la nouă ceasuri în ziua de junat a pus pă Ștefan Cantacuzino Domn, iar vineri la 9 ceasuri a pornit pe Constantin Vodă turcul să l-au dus la Poartă cu toți coconii și cu toți ginerii, iar la apr[ilie] 8 au venit turc de la Poartă cu caftan de domnie și cu ferman lui Ștefan Vodă la 9 ciasuri de zi făcându-se multă veselie“, alfabet: chirilic [f. 108]
* Însemnări: „Am găsit scris la o carte a tatălui Apostol Amartolon Sotiria precum că la anu 1784 mai 5 au răposat părintele nostru George Hagi [Boghici] la 11ciasuri din noapte“ (1797), alfabet: chirilic [f.de gardă]

Muzeul Șchei (Brașov), inv. 330
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Tatușescu, Monica (elaborare martie 1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 12 august 1999... Victor Toader