cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
117 Kb
Imagine: foaia de titlu, inv.308
Dosoftei, mitropolit al Moldovei
Viețile sfinților
(română), 1682-1686

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [294], 270 f. : ilustrații

* Caietul 8 are 3 foi manuscrise și 1 foaie tipărită, numerotată 25
* Exemplar care cuprinde toate cele patru volume și singurul care are în manuscris luna august în întregime
* Începe cu 8 caiete de 4 foi copiate de mână reprezentând zilele 1-21din luna septembrie
* Pentru zilele dintre 1 ianuarie-31 august sunt 12 caiete tipărite plus 1 foaie manuscrisă ; urmează 65 de caiete de 4 foi plus 1 caiet de 5 foi manuscrise
* Conservare: din caietul 1, copiat de mână, lipsește prima foaie ; exemplar cu nenumărate foi desprinse ; exemplar mai complet decât exemplarul descris în BRV ; lipsesc închizătorile
* Legătură veche, în piele pe lemn,cu chenare și medalion religios (Răstignirea)
* Ornamente manuale: frontispicii și viniete xilogravate (motive fitomorfe), negru [ff.: 186, 49v,...]
* Însemnări: „Am însemnat pentru să să știe că la septembrie 28 în sfârșitul celorlalte vieți ale sfinților iaste și un sfânt ce au fost de neam român ce-l cheamă Evstatie“ , alfabet: chirilic [f. [1]v]
Biblioteca Academiei Române, CRV 73, inv. 309
Proveniență: necunoscută

bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1980-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 8 februarie 2000 Victor Toader