cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
215 Kb

Foaia de titlu, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.301

Dosoftei, mitropolit al Moldovei
Molitvenic
(română), 1681

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [4], 136, 1 f. : ilustrații

* 4 foi intercalate între foile 132-133 și 147-150
* Conservare: cotorul refăcut ; exemplar pătat, cu foarte multe foi deteriorate ; foaia 120 are gravura decupată, idem foile 56-146 ; închizători rupte ; legătura desprinsă de corpul cărții ; lipsesc ff.: 4, 30, 115, 116, 117, 118, 121, 124, 125
* Legătură veche, în piele pe lemn, cu medalion imprimat
* Ornamente manuale: frontispicii și viniete xilogravate (motive fitomorfe, scene religioase), negru [ff.: 1, 16, 33, 41v, 51, 60, 88, 132]
Pop, Alex. [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 72, inv. 302
Proveniență: donat de Alex. Pop
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 1 februarie 2000 Victor Toader