cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
210 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.250

Îndreptarea legii (română), 1652

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [385], 26, 4f. : ilustrații

* Cele 26 foi sunt completate de mână
* Cele 4 foi de la sfârșit sunt albe
* Foile [1-18] și paginile 781-796 sunt completate de mână
* Conservare: cotorul destrămat ; exemplar deteriorat ; incomplet: lipsesc paginile 211-216, 425-432, 721-722
* Legătură veche, în piele, cu medalion religios
* Ex libris: [Biserica] Sfânta troiță [p. 171]
* Ex libris: Pahomie ermonah [p. 171]
* Ornamente manuale: 79 xilogravuri (frontispicii, ilustrații cu caracter religios), negru
* Însemnări: „Să să știe de când au prădat tătarii șepte ținuturi în Țara Moldovii ș-au făcut pagubă de două sute de mii de buici (?) de lei de bani fărde robii ce au robit. săptemvrie leat 7267 [1759] ș-au fost iarna făr omăt, în toate zilele arde pojar dila noembrie pănă la martie, cald și pulbere și săcetă în toate zilele, leat 7267 [1759]“ , alfabet: chirilic [f. [5]]
* Însemnări: „Această sfântă pravilă am cumpărat eu ermonah Pahomie cu douăzeci lei și după moarte me să fie dadă danie besericii sfintii troițe în veci amin. leat 7264 [1756]“ , alfabet: chirilic [p. 171]
Brătianu, Eliza [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 61, inv. 259
Proveniență: donat de Eliza Brătian
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 1 februarie 2000 Victor Toader