cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
115 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Biblie N.T. Evanghelie (română), 1697

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [3], 180 f. : ilustrații

* Conservare: legătură deteriorată ; corpul cărții în stare bună
* Legătură în piele pe lemn, cu ornamente aurite ([sec. XVIII])
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Ioan Teologul), negru [f. [3]v]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Luca), negru [f. 56v]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Marcu), negru [f. 99v]
* Ornamente manuale: xilogravură (Sf. Matei), negru [f. 21v]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Țării Românești), negru [f. de tit.v]
* Însemnări: „Această sfântă Evanghelie iaste dată la sfănta mănăstire ce să cheamă Trivale, hramul Sfintei Troițe carea iaste zidită de prea sfințitul Mitropolit prain Ungrovlahiei Chir Varlaam, mesețea mai, 20 dni, leat 7208“ (1700) , alfabet chirilic , limba română [f. 177-180]
Colegiului Sf. Sava. Biblioteca (București) [deținător istoric]
Mănăstirea Cozia (jud. Vâlcea) [deținător istoric]
Mănăstirea Trivale (jud. Argeș) . (1700, 20 mai-) [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române (București), inv. 470
Proveniență: donație
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 29.06.1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 25 mai 2000 Victor Toader