cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Octoih (slavonă), 1574

        Octoih slavonesc. partea I / Din porunca Domnului Io Alexandru voevod, eu păcătosul diacon Coresi am tipărit acéstă carte cu opt ucenici... . – ([S.l.] : [Coresi], 1574). – [216]f., 30R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 17
Octoih (slavonă), 1574 [titlu uniform]
Alexandru, voievod. patron.
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești

DEȚINĂTORI ROMÂNI:

Muzeul bisericescSfântul Nicolae“, Șcheii Brașovului | inv. 83 |
 

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 17 martie 2000 Victor Toader