cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Octoih (slavonă), 1574

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [202]f.

* Citat în: Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecțiile Arhiepscopiei Sibiului, p. 51-52
* Însemnări: „Scris-am eu Staicu sîn protopop Stanciu ot Râșnov.“ [forzațul superior]
* Însemnări: „Prea iubit frate prieote popă Petcule ot Cetate.“ [forzațul superior]
* Însemnări: „Scris-am eu Dumitru popa ot Turchiș.“ [forzațul superior]
* Însemnări: „Să să știe de cînd am scris eu Stoica sîn pop Stoica ot Răjnov într-această cartie în zilele pria luminatului domn Ștefan Vodă în luna lui aprilie în 21 și am scris eu Stoica sîn pop Stoica.“ [f. 1 verso]
Muzeul bisericescSfântul Nicolae, (Șcheii Brașovului), inv. 83
Proveniență: donație a Parohiei ortodoxe române Rîșnov, Brașov
bibliografi:
Cristina Gologan (elaborare 01.07.1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 17 martie 2000 Victor Toader