cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Pagina de titlu a exemplarului detinut de Biblioteca Academiei, București - 138.6 Kb Pagina de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.315
Ioan Gură de Aur, sfânt

       Mărgăritare, adecă Cuvinte de multe fealiuri : de mulți dascăli tălmăcite den limba elenească pre limba grecească [...] : iară acum întâi [...] s-au scris de pre limba grecească pre limba rumânească / [de logofătul Șerban Greceanu] ; cu porunca și cu toată cheltuiala prealuminatului domnu Ioan Constandin Basarab Voevod. – [...] acum întâi [...] sau dat în tipariu. – în București : Cu cheltuiala... [lui] Ioan Constandin Basarab Voevod : S-au tipărit în sfânta mitropolie, 1691). – [7], 178 f. ; 2° (28 cm.), 40 R. (21 x 14 cm).

* Dedicație către domnitor și prefață către cititori semnate "Șărban al doilea Logofăt i Radul logofăt"
* Pe versoul paginii de titlu se află Stema Țării Românești cu versuri politice întocmite de logofătul Radu Greceanu.
* Tipărit cu negru, cu excepția titlului cărții și a titlului pentru intrarea în materie, cu caracterele Bibliei de la București.
* Citat în: Bianu, Ion; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol.. – București, 1903-1944. – vol. I, 91
* Pagina de titlu
Mărgăritare (română), 1691 [titlu uniform]
Mărgăritare [București] . 1691 [titlu uniform local]
Brâncoveanu, Constantin, domn al Țării Românești. comanditar ; editor comercial
Theodosie, mitropolit al Țării Românești. patronaj
Greceanu, Șerban, logofăt. dedicator ; prefațator ; traducător
Greceanu, Radu, logofăt. traducător
Mitrofan, episcop de Buzău. tipograf
Mitropolia Bucureștilor. Tipografia. Tip.
DEȚINĂTORI ROMÂNI:
Exemplar deținut de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“, Oradea

 


Ultima modificare: 10 aprilie 2006 Victor Toader