cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

Ioan Gură de Aur,
Mărgăritare (română), 1691

* Pagină de titlu:MĂRGĂRITARE, ADECĂ
Cuvinte de multe fealiuri
A celui întru sfinți Părintelui nostru
IOAN ARHIEPISCOPUL ȚARIGRADULUI
A lui Zlatust.
Și ale altor Sfinți Părinți, de mulți dascăli tălmăcite den lim-
ba Elenească pre limba Grecească, Spre cea de obșce a blagocestivilor și
a pravoslavnicilor creșcini sufletească folosință. Iară acum întâi cu porun
ca și cu toată cheltuiala, a prealuminatului și blagocestivului
Domnu și oblăduitoriu a toată Țara Rumânească
IOAN CONSTANDIN BASARAB VOEVOD
Sau scris de pre limba Grecească, pre limba rumănească, și sau
dat în tipariu, pentru cel de obșce folos sufletescu, a tot neamul
rumănescu, care supt oblastia Măriei sale lăcuiașce, luminând
în pravoslavie.
Și sau tipărit în vestitul oraș al mării sale în Bucureșci,
în Sfânta și Dumnezeiasca mitropolie, purtând acum cârma pravoslaviei.
Prea sfințitul Kyr Theodosie Arhiepiscopul și Mitropolitul
A toată țara Rumănească.
Anii dela facerea lumii 7199 [1691].

 
Ultima modificare: 12 aprilie 2006 Victor Toader