cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
291 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1682

        Svânta și dumnezăiasca // Evanghelie // carea întracesta chip tocmită dipre orân- // duiala greceștii Evanghelii, acum întâi sau // tipărit // den porunca, și cu toată cheltuiala, prea // luminatului, și prea înaltatului domn și // oblăduitoriu a toată Țara Rumânească // Io Șerban C: voevod ; adevăratul // nepot, preabunului bătrân Șărban Basarab // Voevod. // dintru folosul, și înțelegerea pravoslav- // nicii rumâneștii beseareci. // Ispravnic fiind prea svințitul Chir. // Theodosie Mitropolitul Țării, și ecsarh laturilor. // În scaunul Mitropoliii Bucureștilor, // tipărindu-se // la anul dela spăseniia lumii 1682. – (București : Chiriac , 1644). – [4], 175 f. : 4 ilustrații ; in folio (27 cm.), 35 R. (22,5 x 15,5 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 74
* Pe verso titlului se află stema domnitorului Șerban Cantacuzino Basarab
* Prefață a domnitorului Șerban Cantacuzino Basarab
Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1682 [titlu uniform]
Evanghelia [titlu în Bibliografia românească veche]
Cantacuzino Șerban , domnitor al Țării Românești . ed.com. ; patron. ; pref.
Chiriac , ieromonah . tip.
Gherbest, Damaschin. gr.lemn
Mitropolia Țării Românești. Tipografia (București). tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte ; Noul Testament


Exemplar deținut de Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“, Argeș

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 27 ianuarie 2000 Victor Toader