cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
291 Kb

Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București

Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1682

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [4] f., 174 f.

* Numerotare greșită a filelor: f. 64 numerotată de doua ori; f. 67 numerotată 64; după f. 97, numerotare greșită f. 99; f. 102 numerotată de două ori; după f. 103, numerotare gresită f. 105; f. 105 numerotată de două ori.
* Conservare: Coperte lipsă; blocul cărții deteriorat: f. titlu cu margini zdrențuite, pete de cerneală violet pe primele șase file, f.126 și ultima filă desprinse de blocul cărții, găuri de zbor, pete de umezeală și de ceară; f. 157 lipsă; f.174 legată după f. titlu; f.[4] legată după f.174
* Ex libris: ANTICARIAT PITESTI. LEI 400 / 1/1586/-3.III.69 , alfabet latin , tuș violet , cerneală albastră , creion negru [f. gardă 2 verso , ștampilă]
* Însemnări: „O, cuvioșilor și smeriților preoți care veți sluji sfânta liturghie cât va fi aceasta sfântă evanghelie aveți a purta grijă să pomeniți aceste nume că cine nu va purta grijă să aibă a da seamă la înfricoșata vieață cea dă apoi a veacului cel viitor. Teodosie, Gheorghie, Mariin, Gheona“ , alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 4]
* Însemnare marginală: „Evanghelie ce să citește la sâmbăta morților“ , alfabet latin , cerneală neagră [f. 5]
* Însemnare pe partea inferioară a paginii: „pomelnic Teodosie / Gheorghie / Marin / Ghiona / “ alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 33]
* Însemnări: „Teodosie / Gheorghie / Marin / Ghiona / “ [f. 53]
* Însemnări: „Teodosie / Gheorghie / Marin / Ghiona / Cine va strina și nu va pomeni să fie sub blestem“ alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 54]
* Însemnări: „Spre scința am scria aci ca această Sfântă și Dumnezeiască Evanghelie o am gasit la Sfânta Biserica a Catunului Trestieni comuna Cosoba servind ea preotu înca din anul 1887 Februarie 9 și ca cea mai Veche lucrare este de o mare însemnătate pentru cei cari liturgisesc sf. altar find tipărita la anul 1682. Pr. Petre Marinescu 1902 Noembrie 28“ alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 97]
* Însemnări: „Această sfântă și dumnezeiască Evanghelie s-au cumpărat dela Popa Teodosie pre taleri 14. Eu robul lui Dumnezeu Teodosie și o am dăruit Sfintei Bisearici (...) ca să fie pomenire numelui nostru și al părinților“ alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 173]
* Însemnări: „Această sfântă și dumnezeiască Evanghelie s-a dăruit Bisericii satului Trestieni de Preotul Alexandru de la satu Voinești comuna Poenari 1848. Preotul Năstase Duhovnicul Trestieni. Tradusă de mine Petre Marinescu anu 1922“ , alfabet latin , cerneală neagră și violet [f. gardă 2 verso]
* Însemnarea făcută cu alfabet latin pe f. gardă 2 verso este transcrierea unei însemnări de pe aceeași pagină, din anul 1848, acum greu de descifrat.
* Însemnări: „Această sfântă și dumnezăiască Evanghelie s-au slujit în leat 1868“ alfabet de tranziție , cerneală maro [f. 174]
* Însemnări: „Pr. Petre Marinescu 1922 Trestieni Cosoba Ilfov“ alfabet latin , cerneală neagră [f. 174]
* Însemnări: „Eu popa Eus(...) 1789“ alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 174]
* Însemnări: „glas văscresena“ alfabet chirilic , cerneală neagră [f. 24, 26, 31, 73 verso, 75, 77, 85, 90 verso, 94, 98, 99, 99 verso, 100, 100 verso, 119 verso]
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“ (Argeș). inv. 65.653
bibliograf:
Tudor Margareta (elaborare 2006)


Ultima modificare: 10 aprilie 2006 Victor Toader