Ziua Națională A României a fost celebrată la data de 10 mai, din anul 1866 până în anul 1947. Începând din 2015, ziua de 10 Mai este declarată sărbătoare națională, cunoscută și sub numele de Ziua Regalității.

Serbarea încoronării Majestăților lor Regele și Regina României 10-11 mai 1881. M.S. Regele Carol I cu suita militară, cromolitografie editată de E. Grassiany după lucrarea lui Carol Popp de Szathmary, datată în 1881, executată de Litografia Comercială din Strada Șelari nr. 10, din București. Păstrată în colecția aflată la Muzeul Național de Istorie a României și clasată în Patrimoniul Cultural Național la categoria fond.

În 10 mai 1911, în ședința Academiei Române, Secretarul general Dimitrie Sturdza rostea următoarea cuvântare, extrasă din articolul „Discursuri regale la Academia Română. Carol I”, de Ioan Spătan, publicat în periodicul Muzeul Național:

„Ziua de 10 mai este și va rămâne pentru poporul român o mare zi de sărbătoare a cărei memorare se cuvine să o reînnoim în fiecare an pentru a duce Atotputernicului Dumnezeu mulțumirile noastre, ale tuturor, că după multe și grele suferințe a asigurat restul existenței noastre. Nu cred că afară de poporul român este un altul care în una și aceeași zi să serbeze trei momente mari și însemnate ale dezvoltării, întăririi și înaintării sale:
În 10 mai 1866 s-a proclamat domnia ereditară a Principelui Carol, conform cu dorințele manifestate de Adunările ad-hoc din Iași și București în 1857;
În 10 mai 1877 s-a proclamat independența României;
În 10 mai 1881 s-a proclamat România ca Regat și Carol I Rege al României;
În toate aceste zile regele Carol I a expus Programul său propriu și Programul viitorului poporului român”
,

Istoria, însă, a decis altfel.

Marea zi de sărbătoare a fost interzisă prima dată în 1917, când o bună parte a Românei se afla sub ocupație germană, iar a doua oară la instaurarea regimului comunist, după ce Regele Mihai a fost obligat să abdice, Ziua Națională a României fiind sărbătorită ultima dată în data de 10 mai 1947.

Uitarea s-a așezat peste această zi în timpul regimului comunist, când sărbătoarea de 10 Mai a fost ștearsă din memoria colectivă, iar evocarea Independenței se făcea doar prin reluarea discursului din Parlament al ministrului de externe Mihail Kogălniceanu, rostit la 9 mai 1877.

În baza de date a Bunurilor Culturale Mobile Clasate în Patrimoniu Cultural Național puteți descoperi colecția de obiecte de patrimoniu referitoare la regalitatea din România.

Pentru mai multe informații despre Regele Carol I, Familia Regală, regalitate dar și despre celebrarea Independenței României, vă puteți documenta folosind cărțile și articolele aflate în Biblioteca Digitală a României.

Pentru comemorarea eroilor care au luptat în Războiul de Independență au fost ridicate numeroase monumente de for public. Fișele descriptive ale acestor monumente pot fi consultate pe site-ul Back-up. Galeria monumentelor de for public. Recuperarea fișelor analitice de evidență din Fișierul Central al Patrimoniului Cultural.