Pagină din Chiriacodromion sau Evanghelie învăţătoare, tipărită de către Mihai Iștvanovici, la tipografia Mitropoliei de la Bălgrad (Alba Iulia), în 1699. Aceasta este deținută de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj și clasată la categoria tezaur în Patrimoniul cultural Național.

Unul dintre instrumentele de referință în studiul istoriei este reprezentat de cărțile vechi, ziua de 27 iulie fiindu-le dedicată: Ziua Mondială a Cărților Vechi.

Cartea veche constituie o preţioasă mărturie a îmbrățișării cunoașterii în domenii precum: religie, literatură drept, istorie, geografie, astronomie, medicină matematică, metalurgie, agricultură sau lingvistică.

Cartea, după cum spunea Sadoveanu, „îndeplineşte nu numai minunea de a ne pune în contact cu semenii noştri depărtaţi în timp şi spaţiu; cartea îndeplineşte fapta de mirare de a ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi”, iar tiparul este „acea putere fără de moarte care mișcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit”.

Într-adevăr, o dată cu apariția tiparului răspândirea cărților a devenit mult mai facilă. În secolul al XV-lea a avut loc unul dintre cei mai importanți pași, odată cu inventarea de către Johannes Gutenberg a presei de tipar. În spațiul românesc, tiparul a fost introdus în secolul al XVI-lea, iar prima carte a fost tipărită în 1508, „Liturghierul lui Macarie”.

Cataloage și lucrări de referință pot fi consultate pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului. Dintre acestea vă recomandăm Catalogul Incunabulelor din România, în care sunt descrise cărțile de la apariția tiparului lui Johannes Gutenberg și până în anul 1500 (numite convențional incunabule, denumire preluată din tehnica de tipărire, prin crearea unor matriţe în lemn în formă de leagăn); Catalogul Colectiv al Cărții Vechi Românești datorită căruia avem o imagine clară şi reală a titlurilor și numărului de exemplare existente în țară, starea lor de conservare și particularitățile prezentate, precum și deținătorii actuali; și Bibliografia de referință a cărții vechi, în care sunt descrise tratate, enciclopedii, studii, articole despre începuturile tiparului și despre descoperiri ulterioare interesante.

În Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale puteți citi mai multe articole referitoare la cărțile vechi, iar în baza de date a Bunurilor culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național, puteți vedea mai multe cărți vechi și manuscrise, clasate în tezaur și fond.