Tâlcuirea Constituţiei pentru folosul țărănimei” (1906), lucrare care a avut scopul de a explica populației din mediul rural, într-un mod cât mai accesibil, conținutul Constituției României. Deținătorul este Muzeul Vasile Parvan, din Bârlad. 

Astăzi, 8 decembrie, este Ziua Constituției României!

Actuala Constituție a statului român a fost adoptată în urma Revoluției Române din Decembrie 1989, în ședința Adunării Constituante din data de 21 noiembrie 1991, aceasta intrând în vigoare în urma referendumului care a avut loc la data de 8 decembrie 1991. Până la instaurarea regimului democratic actual, România funcționa pe baza Constituției Republicii Socialiste România din 21 august 1965.

După adoptarea sau impunerea în Principatele Române de acte care posedau caracteristici relativ proto-constituționale (Regulamentul Organic, Proclamația de la Islaz, Statutul Desvoltător Convențiunii din 7/19 august 1858), România adoptă prima ei constituție modernă, „Constituția Principatelor Unite Române din 30 iunie 1866”. Ulterior, România a inițiat numeroase schimbări și modificări constituționale în anii 1923, 1938 (constituția dictaturii regale a lui Carol al II-lea), 1948 (prima constituție comunistă), 1952 și 1965 (cu o revizuire în anul 2003 a constituției adoptate în anul 1991).

Cu toate că drumul României spre modernitate a fost pavat prin aplicarea Constituției din 1866, Caragiale declara într-o ședință a Partidului Conservator-Democrat următoarele:

„Constituția noastră de la 1866 s-a făcut ca prin farmec, ca printr-o vrajă: o Constituție întreagă de nu știu câte capitole, paragrafe, articole, s-a făcut… foarte iute… Englitera și-a făcut-o pe a ei nu știu după câte lupte seculare; țara românească și-a făcut-o, fără multe necazuri — într-o noapte (mare ilaritate, aplauze). Pesemne că de aceea Constituția engleză a ieșit așa de proastă: au pierdut prea multă vreme la ea; prea au migălit-o — n-au putut-o nimeri dintr-o dată… Noi am nimerit-o ! Scurt, într-o noapte… și este — cum o vedem (ilaritate, aplauze).”

[Ordinea, nr. 110, 13 aprilie 1908]

Vă recomandăm o serie de articole referitoare la câteva dintre inițiativele constituționale din spațiul românesc care au avut loc în ultimele două secole: Proiectul de Constituţie al Ţării Româneşti elaborat de Tudor Vladimirescu; Bucureştii, centrul frământărilor politice pentru adoptarea constituţiei din martie 1923; Aspecte privind desfăşurarea plebiscitului pentru adoptarea constituţiei lui Carol al II-lea la Piteşti – 24 februarie 1938.