La data de 6 aprilie 1795, din inițiativa episcopului de Hotin, Amfilohie Hotiniul, era tipărită în Moldova prima carte românească de matematică, Aritmetica.

Născut în jurul anului 1730 în nordul Moldovei, Amfilohie s-a călugărit la Mănăstirea Secu, fiind cunoscut o vreme sub numele de Amfilohie Secul. Cărturarul a studiat ulterior peste hotare, în Rusia, Polonia şi Italia, ajungând să cunoască mai multe limbi străine, precum slava veche, greaca, latina, rusa şi italiana. Între 1767-1770 a avut funcția de episcop al Episcopiei Hotinului. Datorită activității sale cărturești, Amfilohie Hotiniul a rămas în istorie drept unul dintre cei mai activi promotori ai culturii românești din secolul al XVIII-lea.

Aritmetica pentru scoale poporale greco-resăritene” lucrare compusă de Visarion Romanu, tipărită în 1858 și păstrată în prezent la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, clasată în Patrimoniul Cultural Național la categoria Fond.

Lucrarea aniversată astăzi, tipărită sub titlul „Elementi arithmetice arătate fireşti”, se numără printre primele manuale româneşti de aritmetică, fiind scrisă în preajma anului 1784, cu scopul de a fi utilizată în Academia Domnească a Moldovei. Manualul este inspirat din lucrarea italianului Alessandro Conti, având titlu asemănător, Elementi aritmetici, și a mai avut ca model cartea Alamanacco perpetuo a lui Rutilo Benicasa, ediția lui Beltrano.

Cartea a cunoscut o circulație intensă până către mijlocul secolului al XIX-lea. Cuprindea noţiuni de geometrie, corespondenţa dintre slovele chirilice şi numerele chirilice scrise cu cifre arabe și unităţile de măsură folosite în Moldova.

Amfilohie este şi autorul primului manual de geografie din spațiul nostru, tipărit tot în 1795. Astfel, datorită activității sale culturale, în epocă s-a menținut o legătură intensă cu ştiinţa europeană, prin traducerea, adaptarea şi alcătuirea de manuale care circulau în şcolile româneşti sub formă de manuscris, cu mult timp înainte de a fi tipărite. Ele erau utilizate în special în Academia Domnească a Moldovei, în Şcoala mănăstirii Putna, dar şi în alte şcoli ale vremii.

Un studiu semnat de Sofronie Mureşan, unde puteți afla mai multe despre sistemul de măsurători din documentele cartografice ale secolului al XVIII-lea, cu titlul „Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat”, este disponibil în Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale.

Tot în Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale mai puteți consulta câteva articole care au legătură cu matematica.

În baza de date Bunuri Mobile Clasate în Patrimoniul Cultural Național se regăsesc și câteva instrumente de calcul mai apropiate de zilele noastre.