Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Programul funcționează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009.

July 7, 2020

Timeline Heading 1

This is Timeline description, you can change me anytime click here

July 7, 2020
January 1, 2019

Timeline Heading 2

This is Timeline description, you can change me anytime click here

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 3

This is Timeline description, you can change me anytime click here

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 4

This is Timeline description, you can change me anytime click here

January 1, 2019
January 1, 2019

Timeline Heading 5

This is Timeline description, you can change me anytime click here

January 1, 2019