La 14 decembrie 1280 are loc prima atestare documentară a orașului Sighișoara, sub numele de „Castrum Sex”. Orașul a fost întemeiat de coloniștii germani, în special saxoni, stabiliți în zona Podișului Târnavelor încă de la mijlocul secolului al XII-lea.

Totuși, cronicile istorice de mai târziu și descoperirile arheologice sugerează că așezarea a fost întemeiată cu mult înainte de acest moment, încă din perioada romană, deoarece la nord-vest de actualul oraș a fost descoperit și un castru roman aparținând unei cohorte a legiunii a XIII-a Gemina.

Stradă la Sighișoara”, de Pericle Capidan (1869-1966). Pictura este deținută de Muzeul de Arta Cluj-Napoca (https://bit.ly/3a3jKP0). 

În deceniile următoare, cetatea a fost amintită în diverse documente, sub diferite nume: Schäßburg (1282), Schespurch (1289), Segusvár (1300, 1309) sau Săghișora (1431, 1435). În 1337 este menționat pentru prima dată „scaunul Sighișoara” (sedes de Segusvár) ca element politic-administrativ al „universității sașilor” din zona Podișului Târnavelor.

În anul 1349, un document amintește și instituțiile care guvernau orașul: „obștea orășenilor Sighișoarei” (universitas civium Sches), „bătrânii cetății” (seniores castri) și trei comiți ai orașului și ai comitatului (tres comites). Mai aflăm și că așezarea se împărțea între cetatea fortificată („castrum”) sau Orașul de Sus și orașul Sighișoara (cives Sches) sau Orașul de Jos.

Construcția fortificației cetății, începută în anul 1350, avea o lungime de 950 de metri și 4 metri înălțime și a ajuns la aproape 8 metri în secolul al XV-lea. Cetatea avea 14 turnuri, fiecare aparținând câte unei bresle, și patru bastioane. În prezent mai există 9 turnuri și trei bastioane, cel mai reprezentativ fiind Turnul cu Ceas sau Turnul Orelor. Turnul cu Ceas este unul dintre principalele puncte de interes ale orașului, ceasul cu figurine fiind unicat în spațiul românesc. Centrul istoric al orașului a fost inclus în Lista Monumentelor Istorice din județul Mureș, iar din anul 1999 cetatea Sighișoara a fost inclusă în lista UNESCO, alături de mănăstirile pictate din nordul Moldovei, Delta Dunării și satele cu biserici fortificate din Transilvania.

Pentru a aprofunda istoria și monumentele orașului Sighișoara, găsiți o serie de articole în Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale, iar în baza online a bunurilor de patrimoniu clasate puteți vedea artefacte reprezentative pentru istoria orașului de pe Valea Târnavelor.