11 iunie este o dată importantă în istoria modernă a Țărilor Românești. La această dată, în 1848, în contextul Revoluției Române, domnul Țării Românești, Gheorghe Bibescu, semna Proclamația de la Islaz, considerată prima constituție românească. Sub amenințarea invaziei ruse, Gheorghe Bibescu abdică și guvernul provizoriu preia puterea.

Bilet de dezrobire a robilor, pe numele Oprea Matei, în vârstă de 28 ani, care a fost în posesia lui Ion Ghica, emis în iulie 1848. Dezrobirea era una din prevederile proclamației de la Islaz.

În Biblioteca Digitală a României găsiți zeci de articole despre revoluția de la 1848, iar în Inventarul bunurilor culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național alte zeci de obiecte (manuscrise, tablouri, scrisori și obiecte personale) legate de acest moment istoric în toate țările române: Revoluția de la 1848; 1848.