La data de 24 noiembrie 1859 a fost publicată lucrarea naturalistului englez Charles Robert Darwin despre „Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență”. Cunoaștem în prezent faptul că o primă variantă a teoriei evoluționiste a fost redactată de Darwin încă din anul 1842, însă despre existența acesteia s-a aflat abia după 14 ani de la moartea sa.

Popândău pătat, specie vulnerabilă (Fam: Sciuridae Hemprich; Ordinul: Rodentia), păstrat în colecția Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, din București, clasat în Patrimoniul cultural Național la categoria Tezaur.

Cercetările care stau la baza lucrării Originea speciilor au fost efectuate pe parcursul unei călătorii pe care Charles Darwin a făcut-o în jurul lumii pe vasul Beagle, între 27 decembrie 1831 și 2 octombrie 1836.

În anul 1844, Darwin a decis să redacteze o a doua variantă a lucrării, de data aceasta mai completă. Lucrarea sa a fost ulterior prezentată la o ședință a Societății Linneene (cunoscută ca prima societate științifică pentru studiul taxonomiei și istoriei naturale), alături de studiul naturalistului Alfred Russel Wallace: „Cu privire la tendința varietăților de a se îndepărta indefinit de tipul inițial”.

Această sesiune din 1 iulie 1858 a Societății, în care Darwin a prezentat concomitent aceeași teorie elaborată de doi autori diferiți, devine o zi istorică atât pentru Societatea Linneenă, cât și pentru biologia mondială.

Ulterior, Darwin a trimis pentru publicare o primă variantă a Originii speciilor, care iese de sub tipar în 24 noiembrie 1859. Lucrarea, apărută într-un tiraj de 1250 de exemplare, se epuizează într-o singură zi. În timpul vieții lui Charles Darwin au mai fost redactate încă șase ediții, dintre care ultima a fost mult dezvoltată comparativ cu cele anterioare. Lucrarea a stârnit încă de la apariție polemici imense între susținătorii teoriei și adversarii ei.

Despre viața și opera lui Charles Darwin puteți afla mai multe din studiul Bicentenarul nașterii lui Charles Darwin (12 febr. 1809-19 apr. 1882). Omul și opera, semnat de către Alexandrina Negrea și Ștefan Negrea, care poate fi accesat în Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale.

În baza de date de Bunuri Mobile Clasate în Patrimoniul Cultural Național puteți descoperi numeroase specii de păsări, insecte și animale.