Strigă-mi Doamne cine-mi strigă,
Doamne dai Domnului Doamne
Strigă-mi d-alboş d-împărat :
Cine’n lume s’o d-afla
Să-mi aducă leu legat,
Leu legat nevătămat
P’ângă murg’împăivănat.
Nime’n lume nu s’aflat,
Numai N.N. fecior tânăr.
El pe murg se d-arunca,
Şi la grăjduţ se ducea,
Găsea grajdul descuiat,
Şi murguţul d-înşelat,
D-înşelat bine gătat,
Tot cu galbeni încărcat.
Da N.N. grăia:
-Saltă ici saltă colea,
Saltă’n vârful munţilor
La d-umbra molinilor,
La culcuşul leului!
Găsea leul d-adormit,
D-adormit bine-adormit.
Leul din somn se pomenea,
Şi din grai d-aşa grăia:
-O tu N.N. fecior tânăr,
Ce-ai căutat pe locul meu,
Or zilele ţi-ai urât,
Or viaţa ţi-ai sfârşit?
Eu zilele n’am urât
Nici viaţa n’am sfârşit;
Hai în săbii să ne tăiem,
Ori în puşti să ne mpuşcăm,
Ori la lupte că-s direpte.
Să luptăm o zi de vară,
Zi de vară până seara.
Când fu colo mai sub seară
Dete leul şi nu-l puse;
Dete N.N. și-l supuse.
Cum îl puse jos îl puse
La pământ la iarbă verde,
Zgarda’n cap că i-o țipă,
Jos la ţară-mi scoborî.
Câți pe N.N. mi-l vedeau
Toți pe mă-sa-o fericeau:
-Ce băiat mi-ș a scăldat,
Că aduce leu legat,
Leu legat nevătămat,
P’ângă murg’ împăivănat.
Rămâi N.N. sănătos!


Lipova, județul Timiș

303 colinde cu text și melodie, culese și notate de Sabin Drăgoi, 2010, https://biblioteca-digitala.ro.

La poarta lu’ împăratu,
Mirelui bunu,
Şede-un mire rezematu,
De plesele arculuiu,
Şi se cere la vârnatu,
Prin codrii p’un n’o umblatu.
Pe valea Ceahlăului.
Tot se duse cât se duse,
Dete’n urma leuluiu,
Găsi leul aburatu,
Sub un spine mărăratu;
Până mire se gândia-re,
Săgeţile pregătea-re,
Leul în tălpi îmi sărea-re,
Şi la luptă se punea-re.
Zi de vară pună seara,
Când fu colea către seară,
Leul duse şi nu-l puse,
Mirel duse şi mi-l puse,
Şi-l legă şi’ncurelă,
P’ângă murgu’npăivănă,
Cu paivan de malin verde,
De e drag la cine-l vede.
Şi cu el la drum pleca-re,
Cam de-a lungul drumuluiu,
Şi de-a largul câmpuluiu,
Maică-sa’fară eşia-re,
Şi din graiu aşa grăiare:
-Fericat Doamne de mine,
Ce băiat am mai scăldatu,
De-mi aduce leu legatu,
Şi legat şi’ncurelatu.
P’ângă murg înpăivănatu.
Şi te mire veseleşte
Ş’o ‘nchinăm cu sănătate.

Ilteu, Arad
303 colinde cu text și melodie, culese și notate de Sabin Drăgoi, 2010, https://biblioteca-digitala.ro.

Strigă-n lume, cine strigă ?
Junele bun!
Strig-un dalbuţ de-mpăratu:
-Cine-n lume s-a aflatu
Să-mi aduc-un leu legatu,
Leu legat
nevătămatu
Nici în puşcă nu puşcat,
Nici în sabie nu-i tăiat
Şi în luptă că-i luptat;
I-oi da fata de soţâie
Jumătat’de-mpărăţâie!
Bine june de-auza,
‘Leargă-n grajdiul ferecat
Scoate murgul înşăuat
Înşăuat,
bine gătat
Şi pe cal încălecat.
Calu-n pinteni mi-l strângea
Calu saltă ici colea,
Saltă-n spreana muntelui
Şi ia urma leului
Pe faţa inelului.
Găsî leu di-adurmit
Supt on spine de-nflorit.
Bine june di-ajungea,
Leu din somn să pomenea:
-Ce-ai cătat tu june-aici?
Ai venit să ne luptăm,
Sau în puşti să ne puşcăm,
Sau în săbi să ne tăiem?
Hai la luptă că sunt drepte!
S-a luptat cât s-a luptat,
Zi de vară până-n sară.
Când fu soare pe apus,
Rupsă june pe leuţ.
Cum îl rupse,
jos îl puse,
Zgarda albă-n cap i-o puse;
Zgarda albă de bumbac
Şi mi-l duce leu legat,
Leu legat năvătămat,
Nici în puşcă nu-i puşcat
Nici în sabie nu-i tăiat,
În luptă dreaptă că-i luptat.
Şî te june veseleşte,
Ţ-o-nchinăm cu sănătate
Ca de Crăciun s-aveţi parte !

Transilvania, Banat
Poezia obiceiurilor de iarnă, editura Minerva, 1985, (M. Brătulescu).