Utilizarea tot mai frecventă a bibliotecilor de date digitale ca instrumente de cercetare și documentare a patrimoniului, creează standarde noi și pentru evidența muzeală centralizată.

Pentru o administrare eficientă și complet digitală a evidenței din muzee și instituții de cultură deținătoare de bunuri mobile, colectivul de specialiști din Institutul Național al Patrimoniului dezvoltă, din anul 2000 – Programul de evidență DOCPAT, distribuit gratuit și întocmit în concordanță cu cerințele legislației în vigoare.

Având peste 100 de versiuni, rezultat al colaborării permanente cu utilizatorii din muzee, programul DOCPAT oferă toate instrumentele necesare activităților de documentare, inventariere, conservare-restaurare, circulație, cât și pentru întocmirea dosarului de clasare a bunurilor culturale mobile.

În cazul importurilor multiple sau repetate în/dintr-o bază de date DOCPAT în alta, în vederea centralizării inventarului de patrimoniu, pot apărea situații în care se regăsesc fișe duplicate pentru același număr de inventar, în diferite etape de completare, introduse de mai multe ori, de operatori diferiți sau pe mai multe unități de procesare.

Pentru a veni în sprijinul instituțiilor cu un patrimoniu considerabil, pentru care trebuie întocmite fișele aferente în format digital, ultima versiune a programului, DOCPAT 4.9.6.4, include acum și un modul de verificare/corecție/validare a bazei de date, pentru a elimina o creștere artificială a numărului de fișe analitice de evidență ale bunurilor culturale.

Verificarea și validarea datelor se face cu ajutorul funcției „𝘍𝘰𝘳𝘮 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘤𝘰𝘳𝘦𝘤𝘵̦𝘪𝘦 𝘕𝘶𝘮𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘥𝘶𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦”, din meniul „𝘌𝘥𝘪𝘵𝘢𝘳𝘦”, ce face posibilă identificarea acelor numere de inventar pentru care au fost înregistrate mai multe fișe de evidență analitică (FAE).

Vizualizarea simultană a fișelor de obiect duplicate (dintr-unul sau mai multe domenii), permite remedierea erorilor materiale (corecție, modificare, sau ștergere a fișelor incomplete sau incorecte) într-un mod facil.

Utilizarea acestui modul este prezentată în tutorialul video:

Programul se distribuie gratuit, printr-o solicitare prealabilă pe adresa de email docpat@cimec.ro.

La cerere, oferim suport pentru utilizarea în condiții optime a noilor funcții dar și pentru instalarea programului DOCPAT sau importul în ultima versiune.