„Tâlcuirea Constituţiei pentru folosul țărănimei” (1906), lucrare care a avut scopul de a explica populației din mediul rural, într-un mod cât mai accesibil, conținutul Constituției României. Deținătorul este Muzeul Vasile Parvan, din Bârlad.

La data de 8 decembrie 1991 a fost aprobată, în urma unui referendum național, Constituția României, modificată și completată în anul 2003. Constituția, prima de după Revoluția Română din decembrie 1989, aduce cu sine schimbări importante, și semnifică revenirea la principiile democrației și la valorile statului de drept.

Constituția unui stat reprezintă legea fundamentală a acestuia și cuprinde principiile de bază ale organizării lui, drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, sistemul electoral și organizarea organelor supreme și locale.

În România s-au succedat mai multe legi fundamentale: Constituția din 1866, Constituția din 1923, Constituția din 1938, constituţiile din perioada regimului comunist (Constituția din 1948, Constituția din 1952 și Constituția din 1965). Până la instaurarea regimului democratic actual, România funcționa pe baza Constituției Republicii Socialiste România din 21 august 1965.

Cetățenii statului sunt îndemnați să-și cunoască drepturile, libertățile și îndatoririle pe care le au, prin intermediul Constituției. Cunoscându-ne și îndatoririle, responsabilitățile față de stat și față de ceilalți cetățeni ai statului, nivelul de informare, toleranță, solidaritate și integrare din comunitate poate crește.

Vă recomandăm o serie de articole referitoare la câteva dintre inițiativele constituționale din spațiul românesc care au avut loc în ultimele două secole: