Columna lui Traian, inaugurată la Roma în data de 12 mai 113, reprezintă documentul figurativ al războaielor dintre daci și romani desfășurate în anii 101-102, 105-106 și are valoare atât istorică, cât și artistică.

Columna este amplasată la Roma, în Forul lui Traian, între Biblioteca Graeca și Biblioteca Latina fiind un monument triumfal așa cum reiese din metopele în relief și prin amplasarea statuii lui Traian în vârful coloanei. O dată cu depunerea la baza columnei, în anul 117, a urnei cinerare a împăratului, monumentul a dobândit și o funcție funerară.

Fotografie a scenelor LI-LII de pe columna lui Traian, realizată de istoricul german Conrad Cichorius și publicată în lucrarea Die Reliefs der Traianssäule, în 1900. Înfățișează primirea împăratului Traian de către o garnizoană romană și întâlnirea lui cu o solie dacă. Sursa: Wikimedia Commons.

Se presupune că sculptorul columnei a fost Apollodor din Damasc (n. 60-d. 125), cel care a construit și podul de pe Dunăre, în perioada 103-105, dar și forul lui Traian.

Scenele redate pe columnă sunt variate, redate cursiv, în spirală și au fost pictate, însă de-a lungul timpului culorile au dispărut. Având în vedere cursivitatea transpunerii scenelor și detalierea caracteristicilor personajelor, cercetătorii consideră că sursa monumentului sunt Comentariile scrise de împăratul Traian, dar care nu s-au păstrat până azi.

Monumentul este bine conservat, cu excepția urnei cinerare din aur și a statuii din bronz care au dispărut. De-a lungul timpului cercetătorii din întreaga lume au studiat metopele de pe Columnă, încă din secolul al XVI-lea, când a apărut prima încercare de descifrare în opera călugărului spaniol Alfonso Chácon (Ciaconus). Una dintre lucrările de referință, cu o excelentă ilustrație rămâne cea a lui Conrad Cichorius, autorul celei mai complexe monografii a acestui relief (1896–1900).

Pentru România, Columna lui Traian rămâne o sursă istorică pentru constituirea provinciei romane Dacia, cercetătorii noștri dedicându-i studii importante. O parte dintre ele pot fi consultate în Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale

După numeroase eforturi, începute încă din secolul al XIX-lea, o copie integrală a columnei lui Traian a ajuns în România în anul 1967 și poate fi văzută în expoziția din Muzeul Național de Istorie a României.

Bunuri culturale datate în timpul domniei lui Traian pot fi vizualizate în baza de date a Bunurilor culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național: Numismatica; Statuie.