Sită rară
Ieși afară!
Sită deasă
Intră-n casă!
Oi lânoase,
Vaci lăptoase,
Spic de grâu
Până-n brâu,
Secara,
Cât scara,
Spicul
Cât voinicul!

Transilvania

Simion-Florea Marian, Sărbătorile la români, Editura Fundației Culturale Române, București, 1994.