La data de 16 iulie 1544 Filip Moldoveanul tipărea la Sibiu prima carte în limba română, cu titlul „Catehismul românesc”.

Volumul de inspirație protestantă s-a pierdut în negura timpului, astfel că nu s-a păstrat nici un exemplar până în ziua de astăzi. Cunoaștem totuși faptul că acesta cuprindea principalele rugăciuni și învățături care apar și în catehismele de mai târziu: Cele 10 porunci, Simbolul credinței, Tatăl nostru.

Tetraevangheliarul slavo-român de la 1551-1553, clasat în categoria Tezaur, aflat în colecția deținută de Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Alba Iulia.

Atestarea volumului a fost făcută pe baza unei scrisori particulare din anul 1546, precum și pe baza unor înscrisuri din administrația orașului Sibiu. Publicarea cărții a avut loc ca urmare a Reformei luterane, sub impulsul oferit de studenții care s-au întors din Germania, adepți ai reformei protestante începute de Martin Luther.

Mai multe exemplare au circulat în vechile provincii românești. Știm astăzi că inclusiv voievodul Pătrașcu cel Bun, domn al Țării Românești între martie 1554 – 26 decembrie 1557, i-a solicitat lui Filip Moldoveanul un exemplar, obținut de voievod la doi ani după publicare, în 1556.

Ne-a rămas în schimb, de la același tipograf Tetraevangheliarul slavo-român, prima carte bilingvă tipărită și în română la 1551-1553, fiind totodată cea mai veche tipăritură în limba română păstrată până astăzi, deținut în prezent de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Alba Iulia.