La data de 22 februarie 1708, Antim Ivireanul avea să fie ales mitropolit al Ungro–Vlahiei. A fost un reputat teolog, predicator, tipograf, gravor și scriitor de carte religioasă. Acesta s-a născut în Iberia Orientală (Georgia sau Gruzia de astăzi) cândva între anii 1640-1650, fiind la origini georgian.

În tinerețe a fost luat în robie de otomani și dus la Constantinopol, fiind ulterior răscumpărat de Patriarhia Ecumenică. Aici începe să învețe diferite meșteșuguri, precum sculptura în lemn și caligrafia.

În anul 1690 este invitat în Țara Românească de domnitorul muntean Constantin Brâncoveanu, iar în anul 1691 i-a fost încredințată conducerea tipografiei domnești din București. Între anii 1696-1701 este egumen (stareț) al mânăstirii din Snagov.

Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie cu voia prea luminatului şi înălţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumănească Io Constandin Basarab Voievod”. Cartea se află în colecția Muzeului Naţional al Literaturii Române – București.

În perioada 1705-1708 a ocupat funcția de episcop la Râmnicu Vâlcea, întemeind prima tipografie din localitate. A fost un aprig oponent al stăpânirii otomane și al domniei fanariote, atitudine care i-a și adus sfârșitul.

În anul 1716, la cererea domnitorului fanariot al Țării Românești Nicolae Mavrocordat, a fost înlăturat din toate pozițiile oficiale, fiind închis și caterisit de patriarhul ecumenic din Constantinopol și condamnat la exil pe viață în mănăstirea „Sfânta Ecaterina” din Peninsula Sinai (Egiptul de astăzi). Antim Ivireanul își găsește sfârșitul în drum spre locul de exil, fiind ucis de soldații otomani în Rumelia, în anul 1716. Acesta a fost canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992.

Printre lucrările religioase lăsate în urmă de acesta menționăm: Antologhionul (1697), Liturghierul greco-arab (1701) – scrisă cu caractere arabe, Ceaslovul greco-arab (1702), Noul Testament (1703), Psaltirea (1694, 1710), Evholohion (1706), Octoihul (1712), Liturghierul (1713), Ceaslovul (1715). De-a lungul vieții sale acesta a fost responsabil de tipărirea a 63 de cărţi, 38 dintre acestea fiind lucrate de el însuşi, în diferite limbi: română, greacă, arabă, georgiană.

Baza de date a bunurilor culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional cuprinde o serie de tipărituri la care a contribuit Antim Ivireanul.

De asemenea, ProEuropeana – Biblioteca Digitală a Publicațiilor Culturale cuprinde articole dedicate lui Antim Ivireanul.