cIMeC Homepage
Etnografie

English Version

Ouă - banner

PAȘTELE ȘI OUĂLE ÎNVIERII

Ca simbol al creației, al zămislirii vieții, oul a inspirat, din vechi timpuri, numeroase legende, basme, o întreagă literatură. În cultura românească este suficient să amintim doi reprezentanți de seamă: Constantin Brâncuși și Ion Barbu, a căror operă gravitează în jurul acestui subiect, considerat ca formă geometrică perfectă - "obiectul perfect". Originea colorării ouălor se pierde în negura epocii precreștine, din timpurile când Anul Nou se sărbătorea la echinocțiul de primăvară. Ele erau date în dar, ca simbol al echilibrului, creației și fecundității. Și la romani, colorate în roșu, ouăle făceau parte dintre darurile sărbătorii lui Janus și erau folosite la diferite jocuri și ceremonii religioase. Obiceiul colorării ouălor s-a transmis creștinilor și este încă practicat mai ales la popoarele Europei și Asiei. Spre deosebire de alte țări ale Europei, unde obiceiul s-a restrâns sau a dispărut, la români a înflorit, atingând culmile artei prin tehnică, materiale, simbolica motivelor și perfecțiunea realizării. Ouăle "încondeiate" ("împistrite" sau "muncite") s-au constituit, la români, într-o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, integrându-se între elementele de o deosebită valoare ale culturii spirituale populare, care definesc particularitățile etnice ale poporului nostru. Folclorul conservă mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouăle de Paști și de ce ele au devenit simbolul sărbătorii Învierii Domnului. Cea mai răspândită relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a pus coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la sângele care picura din rănile lui Isus. Domnul, văzând că ouăle s-au înroșit, a spus celor de față: "De acum înainte să faceți și voi ouă roșii și împestrițate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut și eu astăzi".


Materiale:

 • ou de găină (tradițional)
 • culori vegetale
 • ceară de albine

Unelte:
 • pană de gâscă
 • "chișita" ( unealtă specială, făcută dintr-o țeavă subțire din metal, cu diametrul foarte mic, în interiorul căreia se trece un fir de păr de porc) care folosește la "scrierea" motivului.
 • "pămătuf" (unealtă care folosește pentru acoperirea suprafețelor mai mari - linii groase, puncte, etc).

Culori (vegetale):
 • roșu: coajă de măr dulce, frunze și flori de măr dulce, roibă, flori de sovârf, coajă de măcieș, etc.
 • albastru: flori de viorele.
 • verde: frunze de nuc, coajă de arin, coajă și mugur de măr pădureț, floarea-soarelui, etc.
 • galben: coji de ceapă, coajă de lemn pădureț, coajă de lemnul câinelui, coajă de mălin, etc.
 • negru (ouăle negre simbolizează durerea lui Isus): coaja verde a nucilor, coajă și fructe de arin, etc.

Tehnici:
Sunt două posibilități de pregătire a oului pentru "împistrire"- fierberea lui înainte sau golirea. Acestea din urmă sunt păstrate ca ornament. Pentru ornamentare se folosește ceara caldă, cu care se trasează desenul pe oul alb, după care se cufundă în culoarea pregătită dinainte. Când oul trebuie să conțină mai multe culori, se cufundă succesiv în culori din ce în ce mai închise, după ce s-au "scris" motivele cu ceară, tot succesiv. Pentru a îndepărta ceara, se pune oul aproape de o sursă de căldură și se șterge cu o pânză; apoi se unge cu ulei sau grăsime pentru a-i da strălucire.

Ornamente:
De-a lungul timpului, motivele ornamentale s-au complicat (ca și culorile), chiar dacă semnificația simbolică nu mai este cunoscută decât de bătrânele satului. Motivele predominante sunt cele geometrice, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe sau naturaliste, reprezentând animale, păsări, sau chiar scene biblice, în diferite combinații.

Cromatica și motivele decorative diferă de la zonă la zonă și chiar de la creator la creator, depinzând de imaginația acestuia.

Răspândire:
Ca răspândire geografică, obiceiul încondeierii acoperă întreaga suprafață a țării. În Muntenia și Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste și cu mai puține culori, Oboga fiind unul din centrele cunoscute din județul Olt. În Moldova, cu cât înaintăm spre nord motivele și culorile sunt mai elaborate. Vestite sunt ouăle încondeiate de la mănăstirea Sucevița al căror decor este executat din mărgele. În Transilvania și Banat găsim o mare varietate de modele și culori atât la români cât și la minoritățile naționale. Țara Bârsei a atins un nivel deosebit prin finețea desenului și compoziției ornamentale și cromatice.

Ritualuri
Datorită încărcăturii simbolice religioase, ouăle încondeiate sunt folosite nu numai ca obiect de decor, dar și în practicarea unor ritualuri, din care semnificativ pare cel practicat în Bucovina: cojile ouălor de Paști, împreună cu alte resturi alimentare, sunt aruncate în râu, pentru ca apa să le poarte la "Blajini" (ființe imaginare, încarnări ale copiilor morți nebotezați, al căror loc de viețuire se află la "capătul lumii", aproape de Apa Sâmbetei); în felul acesta, și Blajinii au știre că pentru toți creștinii a venit Paștele.

Vezi și pagina: Obiceiuri tradiţionale de Paşti (2012)


BIBLIOGRAFIE:
Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, vol.II, Editura Fundației Culturale Române, București, 1994.
Maria și Nicoale Zahacinschi, Ouăle de Paști la români, Editura Sport-Turism, București, 1992.Text: etnograf Catalina Marin; Web: Cornelia Calin - Constantin
Actualizare: 8 februarie, 2001