cIMeC Home Page Back to selection    "Archaeological Materials and Researches"
1952 - 1999
Brief history

- page 4 -

The complete list of the articles (768 records)

Year No Page Author Title
1980 14 342 Bucovală Mihai; Papuc Gheorghe Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constanța
1980 14 348 Tzony M. Termele de la Pietroasele
1980 14 351 Chițu Ștefan; Popilian Gheorghe; Vasilescu M. Săpăturile arheologice de la Romula
1980 14 354 Popilian Gheorghe Săpăturile din așezarea civilă a castrului roman de la Slăveni
1980 14 357 Nica Marin; Tătulea Corneliu Mărgărit; Toropu Octavian; Tudor Dumitru Șantierul arheologic de la Sucidava-Corabia
1980 14 364 Popilian Gheorghe Săpăturile arheologice din necropola plană a Sucidavei
1980 14 366 Bejan Adrian Așezarea din secolele III-IV e.n. de la Hodoni-Pustă, jud. Timiș
1980 14 373 Nicu Mircea; Tau Stela Necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud. Galați
1980 14 398 Brudiu Mihai Rezultatul cercetărilor de la Vânători, jud. Galați
1980 14 407 Palade Vasile Necropola din secolul IV și începutul secolului V e.n. de la Bârlad-Valea Seacă
1980 14 417 Neagu Nina; Olteanu Ștefan; Teodorescu Victor Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova
1980 14 423 Musca Luciana; Musca Tiberiu Săpăturile arheologice de la Băleni-Români, jud. Dâmbovița
1980 14 430 Dolinescu-Ferche Suzana Cercetările arheologice de la Dulceanca II
1980 14 432 Mitrea Ion Șantierul arheologic de la Izvoare-Bahna
1980 14 450 Coman Ghenuță; Maxim-Alaiba Ruxandra Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui
1980 14 455 Teodoru Dan G. Cercetări în așezarea din secolele VII - VIII de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani
1980 14 462 Coman Ghenuță; Maxim-Alaiba Ruxandra; Teodoru Dan G. Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui
1980 14 468 Constantinescu Gheorghe; Paragină Anton Cercetările arheologice de la Budești-Cotești, jud. Vrancea
1980 14 480 Vasiliu I. Cercetările arheologice întreprinse în cimitirul feudal timpuriu (secolele XI - XII) de la Isaccea
1980 14 488 Anghel Gh.; Blăjan Mihai Săpăturile arheologice de la Sânmiclăuș, com. Șona, jud. Alba
1980 14 493 Custurea Gabriel; Diaconu Petre; Papasima Tudor; Vlădilă P. Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare
1980 14 496 Popa Radu; Ștefănescu Radu Șantierul arheologic Ungra, jud. Brașov
1980 14 504 Zoltan Szekely Cercetări arheologice în necropola feudală de la Peteni (sec. XII). Date arheologice preliminare
1980 14 509 Georgescu Laurenția Materialul osteologic uman descoperit în necropola din secolul XII de la Peteni
1980 14 514 Bejan Adrian Cetatea feudală Jdioara. Sat Jdioara, com. Criciova, jud. Timiș
1980 14 524 Rădulescu Alexandru Cercetările arheologice de la Satchinez. Jud. Timiș
1980 14 530 Eskenasy V.; Rusu Adrian Andrei Cercetări arheologice la cetatea de la Mălăieși. Jud. Hunedoara
1980 14 537 Căpățînă D.; Harhoiu Cristina; Vrabie V. "Cetatea din insulă" - Giurgiu
1980 14 545 Cantacuzino Gh. I. Cercetările arheologice de la Cetatea Turnu
1980 14 549 Emandi Emilian I.; Matei M.D. Cercetările din bazinul superior al Șomuzului Mare. Săpăturile arheoogice de la Vornicenii Mari (Tulova)
1980 14 558 Andronic Alexandru; Popescu Rica Cercetările arheologice de la Vaslui. Curțile Domnești
1980 14 566 Popescu Rica Săpăturile arheologice de la Dealul Paiului-Vaslui
1980 14 572 Popovici-Baltă R. Cercetări arheologice în așezările rurale medievale de la Borniș. Com Dragomirești, jud. Neamț (secolele XV - XVII)
1980 14 579 Rădulescu Alexandru Cercetările de la Mânăștiur, jud. Timiș
1980 14 588 Pop Dina; Popovici-Baltă R. Săpăturile arheologice din așezarea rurală medievală de la Negrești-Neamț
1980 14 591 Artimon Alexandru; Paragină Anton Descoperiri de epocă feudală de la Adjudu Vechi. Jud. Vrancea
1980 14 598 Artimon Alexandru Cercetările arheologice din așezarea medievală de la Târgul Trotuș. Jud. Bacău
1980 14 619 Mănucu-Adameșteanu Gheorghe Necropola medievală de la Enisala
1980 14 626 Ștefănescu Aristide Cercetările de la Mănești-Buftea
1980 14 632 Panait Panait I. Cercetări privind palatul Curții Noi din București
1980 14 636 Boroneanț Vasile Săpături arheologice de la Ostrovu Mare - Porțile de Fier II
1980 14 641 Stângă Ion Cercetări în așezarea neolitică de la Ostrovu Mare - km 876, "Porțile de Fier II"
1980 14 647 Crăciunescu G. Așezarea feudală din Ostrovu Mare - km. 875
1980 14 652 Azvadurov H.; Boroneanț Vasile; Coteț P.; Neagu Th.; Popescu D.; Postolache T.; Terzea Elena; Vlad I. Cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni-Turnu Măgurele, jud. Teleorman
1980 14 658 Bogdan-Cătăniciu Ioana Săpăturile pe linia de fortificații transalutană
1980 14 661 Gudea Nicolae Cercetările de teren și săpăturile arheologice efectuate pe linia de turnuri în sectorul de nord-vest al limesului Daciei
1980 14 664 Chifor Ioan; Jungbert Bela; Pop Constantin Săpăturile de la Gherla
1980 14 668 Constantinescu Marius Săpăturile de la Ulmeni
1961 7 011 Nicolăescu-Plopșor Constantin Cercetări privitoare la paleoliticul inferior
1961 7 015 Nicolăescu-Plopșor Constantin Cercetări paleolitice în Țara Bîrsei
1961 7 021 Nicolăescu-Plopșor Constantin Cercetările și săpăturile arheologice de la Buda
1961 7 029 Nicolăescu-Plopșor Constantin; Stratan Ion Săpăturile de la Tincova
1961 7 033 Păunescu Alexandru; Pop Ion Săpăturile de la Gîlma
1961 7 037 Nicolăescu-Plopșor Constantin Șantierul arheologic Bicaz
1961 7 049 Ionescu M.; Morintz Sebastian; Roman Petre Șantierul arheologic Cernavoda
1961 7 057 Mateescu Corneliu Săpături arheologice la Vădastra
1961 7 063 Comșa Eugen Săpăturile arheologice de la Boian
1961 7 071 Morintz Sebastian; Rosetti Dinu V. Săpăturile de la Vidra
1961 7 079 Florescu Adrian; Florescu Marilena Șantierul arheologic Trușești
1961 7 091 Dumitrescu Hortensia Șantierul arheologic Traian
1961 7 107 Paul Iuliu Așezarea neolitică tîrzie de la ''Poiana în Pisc''
1961 7 121 Dinu M. Șantierul arheologic Dolheștii Mari
1961 7 131 Berciu Dumitru; Purcărescu P.; Roman Petre Săpături și cercetări arheologice în raionul R. Vîlcea
1961 7 139 Berciu Dumitru; Butoiu M. Cercetări arheologice în orașul Slatina și în împrejurimi
1961 7 145 Crișan Ion Horațiu; Dănilă Ștefan Cimitirul de incinerație din epoca bronzului de la Bistrița
1961 7 151 Dragomir I.T. Săpăturile arheologice de la Cavadinești
1961 7 163 Stratan Ion Cercetări și săpături arheologice executate de Muzeul raional Lugoj în 1956 și 1958
1961 7 171 Nestor Ion; Zaharia Eugenia Săpăturile de la Mediaș
1961 7 179 Zoltan Szekely Săpăturile executate de Muzeul regional din Sf. Gheorghe
1961 7 191 Ferenczi Istvan Săpăturile de salvare de la Ciumbrud
1961 7 201 Morintz Sebastian Săpăturile de la Bîrsești
1961 7 209 Preda Constantin Săpăturile de la Alexandria
1961 7 219 Vulpe Alexandru Săpăturile de la Ferigele
1961 7 227 Condurachi Emil Șantierul arheologic Histria
1961 7 273 Berciu Dumitru; Preda Constantin Săpăturile de la Tariverde
1961 7 283 Angelescu Nicolae; Preda Constantin Săpăturile de salvare de la Satu-Nou. Cimitirul geto-dacic I
1961 7 291 Berciu Dumitru Săpăturile de informare de la Goștinu și Ghizdaru
1961 7 297 Bujor Exspectatus Șantierul arheologic Murighiol
1961 7 301 Daicoviciu Constantin Șantierul arheologic Grădiștea Muncelului
1961 7 321 Vulpe Radu Șantierul arheologic Popești
1961 7 339 Mătasă C.; Zamoșteanu I.; Zamoșteanu M. Săpăturile de la Piatra Neamț
1961 7 351 Bichir Gheorghe Săpăturile de salvare de la Cuciulata
1961 7 361 Macrea Mihail; Protase Dumitru; Rusu Mircea Șantierul arheologic Porolissum
1961 7 391 Bujor Exspectatus; Simion G. Săpăturile de salvare din cimitirul roman de la Isaccea
1961 7 401 Ferenczi Geza; Ferenczi Istvan Săpăturile de salvare din 1957-1958 de la Sânpaul
1961 7 407 Protase Dumitru Săpăturile de la Alba Iulia
1961 7 411 Lupu Nicolae Săpăturile de la Boița
1961 7 423 Protase Dumitru Șantierul arheologic Soporul de Cîmpie
1961 7 431 Crișan Ion Horațiu Șantierul arheologic Turda
1961 7 441 Morintz Sebastian Săpăturile de la Chilia
1961 7 449 Antonescu I. Săpăturile arheologice de la Gabăra
1961 7 461 Rață S.; Zaharia N. Sondajul arheologic de la Botoșani ''Dealul Cărămidăriei''
1961 7 473 Bujor Exspectatus; Matrosenco Ana; Tudor Dumitru Sucidava V
1961 7 495 Anghelescu Niță; Mitrea Bucur Săpăturile de salvare de la Independența
1961 7 503 Preda Constantin Săpăturile de la Olteni
1961 7 513 Nestor Ion; Zaharia Eugenia Săpăturile de la Sărata-Monteoru
1961 7 519 Comșa Maria Săpăturile de la Nușfalău
1961 7 531 Mitrea Bucur Săpăturile de salvare de la Sultana
1961 7 541 Comșa Maria Săpăturile de la Bucov
1961 7 551 Mitrea Bucur Șantierul arheologic Satu Nou, necropola feudală timpurie nr. 1
1 2 3 4 5 6 7 8

CIMEC - Archaeological Materials and Researches
Project manager: Bogdan Șandric (2011-2012), Irina Nicolae (2006). ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update September 14th, 2015