ANASTASIA

Titlu Autor Tiraj propus Tiraj realizat Suma solicitata Suma acordata
 Antologia liricii creștine universale (vol. I)  selecție, traducere și comentarii de Dan Verona   3000     15,000,000  
--
 Biserica și viermii ei neadormiți  Mihai Urzică   4000     22,600,000   6,000,000  
 Bizantinismul în lumea slavă  Konstantin Leontiev; traducere Elena Pîrvu   3000     13,000,000  
--
 Calea spre inimă : Eseuri și dialoguri în duhul „Rugului Aprins”  Alexandru Mironescu   2000     12,000,000   6,000,000  
 Cântare treptelor  Paul Sterian (O voce poetică a Rugului Aprins)   2500     8,500,000   4,000,000  
 Căsătoria și familia în lumea de azi     2500     16,500,000  
--
 Chipul lui Dumnezeu, chipul omului. Studii de iconologie și arhitectură religioasă  Nikolai Ozolin   3000     19,000,000  
--
 Cosmogonia biblică și teoriile științifice  pr. Iova Firca   3000     13,000,000  
--
 Cronicarii occidentali ai cruciadei a patra  Villehardouin, Robert de Clari   3000     17,000,000  
--
 Cum să citim Sfintele Scripturi  Arhim. Paulin Lecca   3500     14,000,000  
--
 Deziderie sau Cărare către dragostea lui Dumnezeu  Ediție îngrijită și postfațată de Zamfira Mihail; cu un cuvânt înainte de prof. Dr. acad. Virgil Cândea   2500     12,000,000  
--
 Din poezia religioasă spaniolă     2500     10,000,000  
--
 Dincolo de ecumenism  Vladimir Zielinsky   3500     20,250,000  
--
 Eu, Cărticica ta credincioasă …  Răzvan Codrescu   5000     11,000,000  
--
 Gândirea românească tradițională : De la Eminescu la Mircea Eliade (2 vol.)     3000     32,000,000   10,000,000  
 Geniul creștinismului  Rene de Chateaubriand   3000     21,000,000  
--
 Icoana și cultul icoanelor  Serghei Bulgakov   4000     18,500,000  
--
 Ilie, arhetipul monahului  Eliane Poirot   2000     20,090,000  
--
 Imnuri  Sfântul Roman Melodul   3000     9,500,000   3,000,000  
 Integala operei în proză  Vasile Voiculescu; ediție îngrijită de Roxana Sorescu   5000     112,000,000   75,000,000  
 Introducere în creștinism. 1. Repere doctrinare  Răzvan Codrescu   3500     21,000,000  
--
 Introducere în eclesiologie  Boris Bobrinskoy   3500     19,000,000  
--
 Introducere în gândirea Fericitului Augustin  Constantin C. Pavel   3000     15,000,000  
--
 Litughia ortodoxă  Hugh Wybrew   3000     16,500,000  
--
 Lumina neînserată  Serghei Bulgakov   3000     25,000,000  
--
 Manual către Laurențiu. Despre speranță, credință și iubire  Fericitul Augustin; ediție îngrijită de Anca Crivăț - Vasile   3500     17,000,000  
--
 Noi și icoana  Sorin Dumitrescu   5000     33,000,000  
--
 Noțiunile de "suflet" și "Dumnezeu" în fiziologie  Nicolae C. Paulescu   3500     21,000,000  
--
 O perspectivă de dreapta : Antologie critică a ideilor contemporane  Alain Benoist   3000     21,500,000  
--
 Ontologia umană și cunoașterea  P.P. Ionescu   3000     11,000,000   5,000,000  
 Persoana și eros  Christos Yannaras   4000     26,000,000  
--
 Poeme mistice  Angelus Silesius   2500     9,500,000  
--
 Religia iubirii și Pestalozzi  Vasile Băncilă   3000     15,000,000   6,000,000  
 Spre o cultură litrugică  Costion Nicolescu   3000     13,000,000   5,000,000  
 Temeiurile dreptei credințe, publicate de ucenicii Cuviosului Paisie Velicikovski, date acum pe slovă nouă și grai îndreptat de Virgil Cândea     3000     21,000,000  
--
 Tradiție și sacralitate : Interviuri cu Paul Barbaneagră     3000     9,000,000  
--
 Viața lui Carol cel Mare  Eginhard   3000     13,000,000  
--