Șah la rege : roman

Editura     AMARCORD
Titlu     Șah la rege : roman
Autori     Dinu Zarifopol
Colectia     
Data aparitiei     
Tiraj propus     1000
Tiraj realizat     
Suma solicitata     17819000
SumaAcordata     8000000
Numar pagini     708
Abstract     Este cel de-al treilea - și cel mai amplu - din cele patru volume (primele apărute deja : "Naufragiul”, 1994 ; "Moartea lui Levi”, 1997) care alcătuiesc o impunătoare și impresionantă frescă romanescă.