HOME

   FILE de CALENDAR – PERSOANE și EVENIMENTE
(Musical and Choreographic Calendar – persons and events)

– 21 AUGUST 2017

DATA (Date) EVENIMENT (Event)
21 aug. 2012 Moare la Timişoara, GRIGORE GORDUZ (n. 11 iun. 1941, Galaţi), scenograf.
21 aug. 1960 Moare la Bucureşti, EMIL RIEGLER-DINU (n. în 1898, Bucureşti), muzicolog şi compozitor. Elev al lui Egon Wellesz şi Joseph Marx la Viena. Cercetător ştiinţific la Academia Română. A cules folclor, a compus lieduri şi coruri, a publicat studii de muzicologie („Gheorghe Cucu”, „Eusebie Mandicevski”) şi de folclor.
21 aug. 1958 Se naşte la Cluj-Napoca, CĂTĂLIN ALEXANDRU IONESCU-ARBORE, arhitect şi scenograf român.
21 aug. 1890 Ziarul „Rumanische Lloyd” din Viena publică articolul despre George Enescu intitulat „Ein rumanischer Mozart”.
21 aug. 1874 Se naşte la Crăieşti - Galai, IOAN BOHOCIU (m. 13 apr. 1944, Vida - Ilfov), compozitor, dirijor şi profesor român. Autor de muzică simfonică („Poemă romantică”, „Rondoletto pt. orchestră”). Muzică de cameră, corală, vocală.
21 aug. 1723 Moare la Dimitrovka, Rusia, DIMITRIE CANTEMIR (n. 26 oct. 1673, Silişteni-Fălciu - Vaslui), domnitor al Moldovei (1683, 1710-1711), cărturar umanist, compozitor, interpret şi te Inventator al unui sistem de notaţie pentru muzica orientală şi turcească. A întreprins cercetări de etnografie şi folclor la români, turci şi arabi. A compus melodii instrumentale şi vocale. Vol. „Explicarea ştiinţei muzicii într-un chip mai amănunţit”.

SURSE: Istoria muzicii universale în date de Iosif SAVA şi Petru RUSU, Bucureşti, Editura Muzicală: 1983
Mică enciclopedie muzicală de Iosif SAVA şi Luminiţa VARTOLOMEI, Craiova, Editura Aius: 1997
Baze de date ale proiectului „DOMINO”, cIMeC: 1997-

Copyright: cIMeC 2002