Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

Selectați după:
Județ

Localitate

Tipul monumentului

Notă: Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție !


Lista completă a monumentelor:
- pagina 6 -

Apăsați pe Id pentru detaliu.

Id Județ Localitate Denumire Tip Datare Descriere Notă Cod
  21   Vâlcea   ROMANII DE JOS Ansamblul Mănăstirii Hurezu mănăstire 1692 Una din cele mai de seamă ctitorii a lui Constantin Brâncoveanu, ridicată în 1692, cu o foarte valoroasă pictură de epocă.Este cel mai reprezentativ monument al stilului brâncovenesc monastic.Monument înscris pe Lista Indicativă UNESCO. Monument înscris pe Lista Indicativă UNESCO 39B0286
  22   Argeș   ANINOASA Ansamblul Mănăstirii Aninoasa mănăstire 1677 Mănăstire ctitorită în anul 1677 de marele clucer Tudoran Vlădescu, are în mijloc biserica "Sf. Nicolae". Incinta dreptunghiulară cu turn-clopotniță și chilii precedate de un portic, casă egumenească, paraclis, cuhnie cu bolți pe trompe, a fost construită în 1729-1730, fiind un valoros ansamblu arhitectural brâncovenesc. 03B0074
  24   Argeș   BĂJEȘTI Biserica „Adormirea Maicii Domnului” biserică 1666 Curtea fortificată a marelui ban Mareș Băjescu a fost construită în anul 1666. Se mai păstrează pivnițele boltite ale casei. Pe latura de sud a curții este alipită o a doua incintă care cuprinde biserica de plan triconc, cu turn pe pronaosul supralărgit și valoroase picturi murale interioare datorate lui Tudoran zugravul. 03B0081
  25   Argeș   CURTEA DE ARGEȘ Biserica Domneasc㠄Sf. Nicolae" casă sec. XVI Ctitorie a lui Basarab I, terminată în anul 1352, în cadrul reședinței voievo-dale din sec. XIII. Biserica, monument în cruce greacă înscrisă, de tip com-plex, este unul din cele mai reprezenta-tive monumente ale arhitecturii românești medievale. Picturile murale interioare, deosebit de valoroase, sunt realizate în 1364-1369. Inclusă în Lista Indicativă UNESCO. ruine 03B0253

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urmatoarele pagini
Copyright cIMeC București - 1998