Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

Selectați după:
Județ

Localitate

Tipul monumentului

Notă: Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție !


Lista completă a monumentelor:
- pagina 4 -

Apăsați pe Id pentru detaliu.

Id Județ Localitate Denumire Tip Datare Descriere Notă Cod
  13   Bacău   BACĂU Curtea Domnească din Bacău curte domnească sec. XV - XVI Ruinele vechii Curți Domnești datând din vremea lui Ștefan cel Mare, păstrează vestigii ale casei (pivnițele) și ale turnului-locuință. În ansamblu se află și biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Precista, construită de Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare, între anii 1490-1491. ruine 04B0036
  14   Bacău   GHEORGHE DOJA Conacul Gheorghe Buzdugan conac 1912 Construcția conacului a început în 1906 și s-a încheiat în 1909, proiectantul și constructorul acestuia fiind arh. Caranevici.Construcție masivă de piatră și cărămidă pe parter și parțial etaj cu elemente neoclasice, specifice conacelor de la începutul secolului.În prezent conacul se află într-o stare avansată de degradare, fiind dezafectat. 04B0077
  15   Bacău   TÎRGU OCNA Biserica „Buna Vestire" biserică 1664, adăugiri 1762 Mănăstire întemeiată în sec. XVII. Biserica "Buna Vestire", refăcută în anul 1763 de marele logofăt Radu (Răducanu) Racoviță, împreună cu turnul clopotniță și zidul de apărare, este un monument reprezentativ pentru barocul târziu moldovenesc. Valoros ansamblu de picturi murale. 04B0166
  16   Vâlcea   BERISLĂVEȘTI Mănăstirea Berislăvești mănăstire 1753 - 1767 Ansamblul monastic construit între 1753-1767 cuprinde o incintă fortificată, case egumenești, turn clopotniță pe latura de vest și biserica în centru.Pe latura de nord casele egumenești au remarcabile pivnițe boltite. In prezent, biserică parohială. 39B0057

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urmatoarele pagini
Copyright cIMeC București - 1998