Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

Selectați după:
Județ

Localitate

Tipul monumentului

Notă: Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție !


Lista completă a monumentelor:
- pagina 14 -

Apăsați pe Id pentru detaliu.

Id Județ Localitate Denumire Tip Datare Descriere Notă Cod
  54   Suceava   SUCEAVA Hanul Domnesc han 2/2 sec. XVII, rest. DMI 1977 Hanul Domnesc este parte componentă a orașului medieval Suceava, important centru meșteșugăresc și comercial, principala reședință domnească a Moldovei.Construcția ,cu pivnițe și două niveluri ridicată în sec.XVII , este unul dintre puținele edificii de acest gen care se păstrează integral. In prezent este sediul Muzeului de etnografie. 34B0027
  55   Suceava   SUCEAVA Biserica "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul" biserică 1643 Denumită și biserica Beizadelelor sau a Coconilor a fost construită în timpul domniei lui Vasile Lupu, în anul 1643.Turnul clopotniță adosat laturii de nord are acces la osuarul de sub naos.Monumentul pitoresc și armonios proporționat se află în apropierea ruinelor Curții Domnești . 34B0033
  56   Suceava   SUCEAVA Mănăstirea Zamca mănăstire 1551 - 1612 Mănăstirea armenească a fost construită între anii 1551-1612. Ansamblul este format dintr-o incintă patrulater fortificată, cu biserica "Sf.Axente" în centru, turn clopotniță pe latura de est și paraclis pe latura de vest. Între 1690-1691 s-au executat , în jurul mănăstirii, șanțuri și valuri de pămînt. 34B0035
  57   Suceava   SUCEAVA Cetatea de Scaun a Sucevei cetate 1375 - 1391 Cetatea, inițial construită în timpul domniei lui Petru I Mușat (1375 - 1391),are plan patrulater cu turnuri pătrate,fiind mărită de Ștefan cel Mare cu o a doua incintă cu turnuri semicirculare, șanț si contraescarpă, în două etape.Impunătoare și reprezentativă, cetatea a constituit elementul central al sistemului defensiv al Moldovei medievale. 34B0036

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urmatoarele pagini
Copyright cIMeC București - 1998