Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

Selectați după:
Județ

Localitate

Tipul monumentului

Notă: Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție !


Lista completă a monumentelor:
- pagina 12 -

Apăsați pe Id pentru detaliu.

Id Județ Localitate Denumire Tip Datare Descriere Notă Cod
  46   Iași   IAȘI Biserica „Adormirea Maicii Domnului” biserică 1628, adăugiri și transf. 1789 și cca. 1880 Biserica fostei m-ri Barnovski a fost ridicată de Miron Vodă Barnovski, între 1627-1628. A suferit adăugiri și transformări la sfârșitul sec. al XVIII-lea.Planul, inspirat din cel al bisericii Dragomirna, are absidele realizate în grosimea zidurilor laterale. Pridvorul, inițial deschis, a fost închis odată cu realizarea turnului fortificat de deasupra sa. plan pseudotrilobat 24B0205
  47   Iași   IAȘI Biserica „Sf. Ioan cel Nou"- Nicorița biserică 1626 - 1629, adăugiri și transf. 1814 Biserică construită între anii 1626-1629 de către Nicoară hatmanul. Are în componența sa un pridvor închis prevăzut deasupra cu un turn.În anul 1814 a suferit transformări, refăcându-i-se și turnul clopotniță.Păstrează aspectul specific sec. al XVII-lea. plan trilobat 24B0265
  48   Iași   IAȘI Mănăstirea Frumoasa mănăstire 1587, refăcută 1726 - 1733, 1818 - 1819 Ctitorie din anul 1587 a hatmanului Balica, a fost refăcută între 1726-1733 de către domnitorul Grigore II Ghica.Cuprinde palatul domnesc -"Palatul de peste Ziduri", construit între 1818-1819 de către arh. Martin Kubelka și biserica "Sf. Voievozi", refăcută în 1833-1836. Pe latura de vest a ansamblului se află turnul clopotniță, transformat în 1833. Unul dintre cele mai remarcabile ansambluri de arhitectură neoclasică din Moldova. 24B0323
  49   Iași   BÎRNOVA Biserica „Sf. Gheorghe" a fostei Mănăstiri Bârnova biserică 1626 - 1629, terminată 1664 - 1667 Biserica a fost construită la 1626-1629 de Miron-Vodă Barnovski și terminată de Eustație Dabija-Vodă, în anul 1664.Construită din piatră fățuită, are turlă pe naos și un masiv turn de apărare deasupra pridvorului.Incinta fortificată adăpostește casele domnești și monahale, parțial ruinate. 24B0428

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urmatoarele pagini
Copyright cIMeC București - 1998