Monumente istorice propuse pentru restaurare (1996 - 1998)

Selectați după:
Județ

Localitate

Tipul monumentului

Notă: Pentru selectare multiplă folosiți tastele 'Shift' (selecții succesive) sau 'Ctrl' (selecții discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecție !


Lista completă a monumentelor:
- pagina 11 -

Apăsați pe Id pentru detaliu.

Id Județ Localitate Denumire Tip Datare Descriere Notă Cod
  42   Neamț   BISTRIȚA Mănăstirea Bistrița mănăstire sec. XIV - XIX Ctitorie princiară și necropolă a lui Alexandru cel Bun de la începutul sec.XV.In anul 1498, Ștefan cel Mare a zidit pe latura de nord turnul clopotniță cu paraclis, lîngă care a fost ridicată de către Petru Rareș o casă domnească. În anul 1554, Alexandru Lăpușneanu reconstruiește integral biserica "Adormirii Maicii Domnului". Monumentul reprezintă unul din cele mai importante ansambluri monastice moldovenești. 28B0046
  43   Neamț   PÎNGĂRAȚI Mănăstirea Pângărați mănăstire sec. XV - XIX Ansamblul mănăstiresc ctitorit în sec.XVI. Biserica "Sf.Dumitru" ridicată la 1560 cu adăugiri la 1642 și transformări în sec.XVII și XIX are două niveluri, spații de cult suprapuse, situație unică în arhitectura românească. 28B0091
  44   Neamț   ȘTEFAN CEL MARE Biserica „Sf. Gheorghe" biserică 1637, modif. 1922 Ctitoria lui Vasile Lupu din anul 1637 are absidele laterale în grosimea zidurilor și un turn clopotniță pe latura de sud, adăpostind intrarea.In sec.XIX , bisericii i se adaugă patru turle false din lemn, care prin restaura-re au fost desființate. 28B0155
  45   Neamț   TAZLĂU Mănăstirea Tazlău mănăstire sec. XV - XIX Ansamblu mănăstiresc din sec.XV. Biserica "Nașterea Maicii Domnului", ctitoria lui Ștefan cel Mare din anul 1497, are pronaosul supralărgit și un pridvor adăugat în anul 1596.Incinta este înconjurată de ziduri cu metereze și două turnuri de colț, turn clopotniță la intrare.Chiliile și casa domnească sunt ruinate. 28B0158

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urmatoarele pagini
Copyright cIMeC București - 1998