Română:      tumul    
Engleză:     barrow    
Franceză:     tumulus    

TUMUL O *movilă artificială construită în diverse combinații de pământ, brazde de iarbă și piatră. Adeseori, în cazul în care movila este construită, în primul rând, din piatră, este folosit termenul *cairn. În general, movilele sunt construite peste *morminte (atât înhumări, cât și incinerări, vezi *mormânt), care pot fi îngropate în *gropi funerare sau în *gropi special săpate, ori doar așezate pe suprafața solului antic (morminte primare sau secundare; vezi *mormânt primar; vezi *mormânt secundar). Mormintele ulterioare pot fi așezate în mantaua movilei (înmormântări ulterioare; vezi *mormânt ulterior). Tumulul rotund este cel mai comun tip de tumul asociat cu epoca bronzului, deși nu toți tumulii rotunzi se datează în epoca bronzului. Pe baza unor citerii variate- incluzând morfolgia externă, dimensiunea și structura internă -, au fost distinse numeroase categorii de tumuli. Cel mai simplu tumul rotund constă dintr-o movilă emisferică, acesteia lipsindu-i caracteristicile interne sau externe de orice fel, cu excepția mormântului sau a mormintelor. În exemplele mai complxe, movila poate fi înconjurată pe o parte sau pe întreaga sa circumferință de un *șanț, din care poate proveni mare parte din materialul folosit la construirea movilei. Poate exista o *bermă, care seapară movila de șanț, și un val în exteriorul sau, ocazional, în interiorul șanțului. Ceva mai rar, un tumul rotund poate fi înconjurat de două sau mai multe șanțuri, aranjate concentric (din care, unul sau mai multe dintre ele pot fi acoperite de movilă, ca rezultat al unei lărgiri ulterioare a tumulului). Pe de altă parte, un singur șanț poate înconjura unul sau mai mulți tumuli rotunzi. De asemenea, șanțul poate să fi avut un gard sau o palisadă, fapt indicat de existența urmelor găurilor pentru stâlpi sau pentru pari (sau de cea a resturilor stâlpilor, în umplutura șanțului). În unele cazuri, șanțul poate fi întrerupt de un *acces, așa cum se poate întâmpla cu oricare din valurile dimprejur. În plus, movila poate masca structuri funerare sau rituale înrudite, acestea constând, adesea, din complexe lineare, rectangulare sau circulare de *găuri de stâlp sau de par. Uneori, mormintele pot fi înconjurate de șanțuri mici, circulare, care, de asemenea, pot să fi avut stâlpi. Totodată, movila poate acoperi și alte structuri, cum ar fi *valurile circulare sau ringurile din pământ sau piatră. Însăși movila poate fi utilizată în scopuri funerare sau rituale, inclusiv așezarea unor înhumări sau incinerări ulterioare.

La origine, movila poate să fi conținut un fel de îmbrăcăminte - fie o îngrăditură din lemn (de obicei, prezența ei inițială este pusă în evidență de găurile de stâlp sau de par), fie de o bordură din piatră (vezi *cairn). Uneori, o bordură din piatră poate marca marginea unei movile, fără să fi avut, în mod necesar, funcția de a opri sau îngrădi accesul. În acest caz, bordura din piatră este numită, câteodată, peristalith. Termenul tumul cu bordură a fost folosit, ocazional, în ambele situații. Nu este neapărat necesar ca movila să fi fost contemporană cu mormântul primar sau cu oricare din structurile acoperite de movilă, ci, în schimb, poate fi o adăugire târzie peste un monument funerar sau ritual existent și, pe de altă parte, este posibil să fi avut unul sau mai multe faze de construcție sau de extindere. Uneori, înmormântările ulterioare pot fi asociate cu o extindere a movilei. Câteodată, movila originară este denumită și tumulul primar, în vreme ce termeni cum ar fi cu o perioadă (sau cu o fază), cu două perioade, cu mai multe perioade etc. indică numărul de etape de extindere (în cazul în care este vreuna). În Olanda, termenul steenmantel (în olandeză) (acoperământ din piatră) se referă la un strat de pietre care acoperă miezul tumulului primar, tumulul primar sau una dintre fazele succesive de extindere a movilei. GRAVHŰJ (daneză); TUMULUS (franceză); GRAFHEUVEL (olandeză) tumul rotund (round barrow‚ engleză): rundhűj (daneză) tumul primar (primary barrow‚ engleză): primaire heuvel (olandeză) tumul cu o perioadă, cu două perioade, cu mai multe perioade (single-period, two-period, multi-period barrow ‚engleză): éénperode-, tweeperioden-, meerperioden-grafheuvel (olandeză) steenmatel (olandeză): stentœppe (daneză)