Română:      terasă    
Engleză:     terrace    
Franceză:     terrasse    

TERASĂ O terasă seamănă cu o *platformă prin faptul că este o suprafață de sol nivelată natural sau artificial. În orice caz, termenul "terasă" este folosit, de regulă, numai acolo unde suprafața solului a fost tăiată în pante, ca de exemplu, pe coastele unui deal. Ca și platformele, terasele pot să formeze baza construirii unui monument, ca, de exemplu, un *tumul sau o *locuință. Uneori, ele pot să fi fost construite pentru a facilita cultivarea. În general, acestea sunt denumite terase pentru cultivare. TERRAS (olandeză)