Română:      șanț    
Engleză:     ditch    
Franceză:     fossé    

ȘANȚ Un element constructiv lung și îngust, săpat în sol, fie pentru a oferi material pentru *movila, *valul sau *platforma, pentru monumentele împrejmuite, împărțite sau separate, ori pentru *așezările sau zonele de teren din jur, dintr-o diversitate de motive, fie pentru a îndeplini o altă funcțiune, ca, de exemplu, în drenaj sau în irigații. Un șanț poate să fie continuu - în formă și construcție -, sau poate fi constituit dintr-o secvență de segmente mai scurte, care se pot alătura sau pot fi separate de *accese înguste. De asemenea, un șanț poate să aibă un complex de *gropi de stâlp sau de *gropi de par, repezentând, probabil, fosta linie a unui gard sau a unei *palisade. Șanțurilor săpate pentru alte scopuri - mai degrabă, pentru a adăposti cheresteaua folosită la o palisadă, decât pentru a oferi material pentru construirea unui val sau a unei movile - li se mai spune, uneori, și tranșee. FOSSÉ (franceză); GREPPEL sau SLOOT (olandeză) tranșeu (trench‚ engleză): standspoor (olandeză)